dolezite-upozornenie-pre-cyklistov-a-navstevnikov-juravy

Dôležité upozornenie pre cyklistov a návštevníkov Juravy

Od 15.8.2023 začnú prípravné práce na prepojení diaľničnej križovatky D1/D4, ktoré ovplyvnia aj prechádzanie cyklotrasou JURAVA. Táto fáza projektu zahŕňa aj križovanie stavebnej techniky s cyklotrasou, čo si vyžaduje mimoriadnu obozretnosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov.

Zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov je našou prioritou, preto prosíme všetkých cyklistov a návštevníkov, aby v tejto oblasti prejavili zvýšenú opatrnosť a dodržiavali pokyny zhotoviteľa. Vaša spolupráca je nenahraditeľná pre bezproblémový priebeh prác a vašu osobnú bezpečnosť.