dopravne-obmedzenia-vo-vinosadoch-na-ceste-ii/502-v-pondelok-23.-oktobra-zacina-rekonstrukcia-cesty

Dopravné obmedzenia vo Vinosadoch na ceste II/502. V pondelok 23. októbra začína rekonštrukcia cesty

Od pondelka 23. októbra 2023 do štvrtka 30. novembra 2023 budú v úseku cesty II/502 v intraviláne obce Vinosady platiť dopravné obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie cesty. Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku žiada vdičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili pozornosť a boli opatrní. Cesta II/502 bude zjednosmernená v úseku intravilánu obce Vinosady z dôvodu minimalizácie časových strát vodičov pri prejazde obcou Vinosady.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Bratislavy/Senca je stanovená a vyznačená od okružnej križovatky na ceste II/502 po ceste III/1086 do obce Šenkvice, následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do mesta Modra, s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Malaciek/Perneku je stanovená a vyznačená od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 s cestou II/502, s následnou jazdou do mesta Pezinok, smerom do okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086, s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice a v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do mesta Modra, s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady.