dopravny-podnik-predava-vyradene-autobusy

Dopravný podnik predáva vyradené autobusy

Ide o 39 mestských autobusov rôznych dĺžok – od minibusov až po kĺbové a údržbárske, ktoré už uliciach hlavného mesta počas uplynulých rokov nahradili modernejšie typy a DPB už pre nich nenašiel využitie. Odpredaj je realizovaný formou verejnej obchodnej súťaže.Minimálna kúpna cena vozidiel je od 800 do 2500€ v závislosti od aktuálneho technického stavu. Fotografie reálneho stavu sú súčasťou príloh obchodnej verejnej súťaže.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať ešte do pondelka 14. augusta do 12:00h. (viac informácií: https://dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-c-ovs-06-2023-predaj-ojazdenych-dopravnych-prostriedkov )

V minulosti o tieto vozidlá prejavili záujem iní dopravcovia, nadšenci verejnej dopravy, vášniví zberatelia alebo dizajnéri. Vyradené bratislavské autobusy tak môžu slúžiť ďalej cestujúcim v iných mestách alebo štátoch alebo pre nich kupujúci nájdu využitie v podobe kaviarne či dizajnového prvku. Naposledy bola takto odpredaná prevádzkyschopná legendárna bratislavská KAROSA #2649 videná v uliciach Prahy. Jej nový majiteľ ju plánuje zrekonštruovať, aby mohla voziť ďalšie generácie cestujúcich už ako historické vozidlo.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava (DPB)