ekocentrum-cunovo

Ekocentrum Čunovo

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bývalú ruinu kaštieľa premenil na unikátne ekocentrum. Komplexnou rekonštrukciou prešla budova kaštieľa, ako aj priľahlá záhrada.

„To, čo tu návštevník uvidí, je absolútne neporovnateľné s tým, ako to tu vyzeralo pred tromi rokmi. Kompletne zrekonštruovaná kultúrna pamiatka, interiér plný interaktívnych náučných expozícií či záhrada, kde spoznáte tajomstvá flóry Dunajských luhov,“uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Čunovské environmentálno-vzdelávacie centrum sa nachádza na jedinečnom mieste a bude inštitúciou s medzinárodným presahom, aká dosiaľ v kraji nejestvovala. Bratislavská mestská časť Čunovo totiž leží pri hraniciach s Rakúskom i Maďarskom a zároveň na hranici Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

„Ekocentrum otvára bránu do prírody, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus. Verím, že sa obnovený objekt spolu s areálom stane centrom života, oddychovou zónou a vytvorí atraktívne prostredie pre domácich i turistov,“ doplnil Juraj Droba.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ v Čunove celkovou revitalizáciou dostala nielen nový vzhľad, dušu, ale aj obsah. To všetko si bude môcť prísť pozrieť široká verejnosť každej vekovej kategórie už v sobotu 20. apríla 2024.

Počas slávnostného otvorenia Ekocentra čaká na návštevníkov bohatý program, sprievodné podujatia, workshopy, tvorivé dielne zamerané na lužné lesy a Dunaj, animátori či kultúrne vystúpenia. Chýbať nebudú poznávačky prírodnín, ako aj prezentácia najväčších mýtov a hoaxov o životnom prostredí.

V rámci kultúrneho programu sa môže verejnosť tešiť na ekologicky zamerané predstavenia: Hru na odpadových vreciach, Divadlo o lovcovi plastov či Kompost story. 

Prejsť sa môžete aj malebnou záhradou, kde Bratislavská župa obnovila zeleň, vysadila stromy, kroviny, vybudovala biotopové jazierko, altánok či informačné panely. A rovnako spoznať aj niektoré druhy dravcov.

Pozrite si celý FOTOALBUM.
Foto: Monika Kováčová / BSK

V sobotu 20. apríla 2024 otvorí svoje brány zrekonštruovaný Kaštieľ v Čunove. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bývalú ruinu kaštieľa premenil na unikátne ekocentrum. Komplexnou rekonštrukciou prešla budova kaštieľa, ako aj priľahlá záhrada.

09.30 hod. Začiatok podujatia

09.45 hod. Príhovor predsedu BSK Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA

09.30 – 17.00 hod. Environmentálne tematické workshopy pre deti (DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie) – letná učebňa v záhrade

10.00 hod. Prehliadky interaktívnej expozície Ekocentra
(Každú začatú hodinu v dĺžke 30 min. max. 40 účastníkov)
budova Ekocentra – prízemie

10.00 – 10.30 hod. Komentovaná prehliadka záhrady Ekocentra (DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie)

10.00 – 11.00 hod. Workshop a ukážka živých plazov /obojživelníkov z CHKO Dunajské luhy(Štátna ochrana prírody SR – Viliam Vongrej) – letná učebňa v záhrade

10.30 – 11.15 hod. Nevadivadlo – Kompoststory
(Scenár: Róbert Máťuš, réžia a hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko, scénografia: Miriám Horňáková)

11.00 – 12.30 hod. Komentovaná exkurzia Jar pri vode
(DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie) trasa k Čunovskému ramenu – štart z letnej učebne v záhrade

11.00 – 12.00 hod. Kvíz show (kvízmajster Ladislav „Mandor“ Laurinčík)

12.00 – 12.45 hod. Nevadivadlo – Detektív Eugen Očko
(Réžia: Matej Feldbauer, hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko, scénografia: Alena Hanusová)

13.00 – 14.00 hod. Kvíz show
(kvízmajster Ladislav „Mandor“ Laurinčík)

12.30 – 14.00 hod. Ochrana dravcov na Slovensku – organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a voľne žijúcich dravých vtákov a sov na Slovensku (Tomáš Veselovský) – letná učebňa v záhrade

14.00 – 15.00 hod. Workshop a ukážka živých plazov /obojživelníkov z CHKO Dunajské luhy(Štátna ochrana prírody SR – Viliam Vongrej) – letná učebňa v záhrade

14.00 – 15.30 hod. Komentovaná exkurzia Jar pri vode
(DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie) trasa k Čunovskému ramenu – štart z letnej učebne v záhrade

15.30 – 16.00 hod. Komentovaná prehliadka záhrady Ekocentra (DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie)

Záhrada: 16.00 – 17.00 hod. Kultúrny program na pódiu (Hudobno – standupové predstavenie DJ Vec a Tomáš Hudák) – pódium

17.00 hod. Záver podujatia