elektrickove-trate-su-alternativa-ku-kolonam.-pozrite-sa-ako-pokracuje-vystavba-v-petrzalke-(video)

Električkové trate sú alternatíva ku kolónam. Pozrite sa ako pokračuje výstavba v Petržalke (VIDEO)

Nové električkové a železničné trate, záchytné parkoviská a prestupné terminály. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce v Pláne udržateľnej mobility vybudovať alternatívu voči cestným zápcham na základe koľajovej dopravy. Jedným z kľúčových projektov je aj nová električková trať v Petržalke, ktorú realizuje Hlavné mesto SR Bratislava.

„Náš plán mobility pre kraj je postavený predovšetkým na rozvoji verejnej dopravy. Do toho patrí najmä budovanie nových električkových a železničných tratí, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Električky ani vlaky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Samosprávny kraj zdôrazňuje, že chce okrem budovania nových električkových tratí zvýšiť kapacitu železničných tratí, posilniť verejnú osobnú dopravu, podporiť nemotorové druhy dopravy a oveľa účinnejšie organizovať dopravný systém využitím nových informačných a komunikačných technológií. To všetko má viesť k udržateľnej a ekologicky priaznivej mobilite.

„Chceme zvýšiť využívanie verejnej dopravy širokou skupinou obyvateľov a návštevníkov kraja, a zabrániť vznikom kapacitných problémov v dopravnej sieti, predovšetkým v oblasti osobnej cestnej dopravy. Medzi sekundárne benefity možno následne zaradiť znižovanie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, ale aj lepšiu finančnú efektívnosť verejnej dopravy, či zníženie dopravnej nehodovosti,“ uzavrela Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Podporovať rozvoj koľajovej dopravy v kraji sa zaviazali aj župan a poslanci aj v Programovom vyhlásení BSK na obdobie 2022-2026. „BSK bude naďalej presadzovať výstavbu a modernizáciu električkových radiál na území mesta Bratislavy ako kľúčovú súčasť nosného koľajového dopravného systému v kraji.“

Ako pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke

Stavebne ukončených bolo 26 objektov, aktuálne sa dorábajú podklady k ich odovzdaniu a prevzatiu. Odsúhlasená bola dokumentácia na realizáciu bypassu 1 a 2, konkrétne ide o obchádzkové trasy medzi križovatkami Jantárová – Lietavská a Jantárová – Betliarska.

Na združenom moste na Rusovskej ceste bola zahájená 2. etapa zakladania a realizácie spodnej stavby. V rámci 1. etapy sa na spodnej stavbe južného oporného múru realizovali ochranné nátery, na rubovej strane múru izolácie proti vode.  

Na celom úseku prebiehajú zvyšné prekládky inžinierskych sietí a ochrana existujúcich sietí. 

Pokračovali práce v zhotovovaní násypov zo zeminy, konštrukcia električkového spodku a odvodnenie na úsekoch Bosákova – Romanova a Romanova – Betliarska. 

Boli odstránené konštrukčné vrstvy pôvodnej cesty a parkoviska na Jantárovej. 

Na premostení Chorvátskeho ramena v úseku pri Farskom kostole Svätej rodiny boli vykonané povrchové úpravy betónových konštrukcií, pripravené bolo tiež podložie pre pomocnú konštrukciu mosta. V krátkej dobe bude pripravená plocha pre vežový žeriav. 

Na obratisku Janíkov dvor boli zrealizované steny a stropy zázemia pre vodičov a meniarní. 

Pozrite si video:

Foto a video: Michal Feik / BSK
Zdroj: Plán udržateľnej mobility BSK, petrzalskaelektricka.sk