feliber-poetry-festival-2024:-oslava-umenia-a-kultury

Feliber Poetry Festival 2024: Oslava umenia a kultúry

Feliber Poetry Festival, dlho očakávaná udalosť v kultúrnom kalendári, sa uskutoční 7. a 8. júna 2024 v Pezinku a Modre. Tento festival je významnou platformou pre básnikov, hudobníkov a literárnych nadšencov, ktorí sa spoločne stretávajú, aby oslávili krásu poézie a hudby.

Program podujatia

 • Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
  • 10:00 hod: Recitačná súťaž pre školy – „Maľovaná abeceda“
 • Miesto konania: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84
  • 14:30 hod: Slávnostné otvorenie festivalu s hudobným vstupom Petra Tarkaya. Príspevky prednesú Agáta Petrakovičová, Daniela Tóthová a Veronika Šikulová
  • 15:00 hod: Erik Ondrejička, Ivica Ruttkayová, Ján Tazberík, Ján Zambor; moderuje Zuzana Golianová
  • 15:45 hod: Hudobný vstup Petra Tarkaya
  • 16:00 hod: Petr Borkovec, Anna Sedlmajerová; moderuje Patrik Lančarič
  • 16:30 hod: Erik Jakub Groch; moderuje Michal Havran
  • 16:50 hod: Hudobný vstup Petra Tarkaya
  • 17:00 hod: Veronika Dianišková, Dominika Moravčíková, Nora Ružičková, Júlia Sokolová; moderuje Miroslava Vallová
  • 18:00 hod: Hudobný vstup Petra Tarkaya
  • 18:30 hod: Modran Ladislav Novomeský – odborný vstup Petra Dupala; príspevky Zuzana Polonská, Ladislav Jenčík; moderuje Veronika Šikulová
  • 19:00 hod: Záverečný večer: Hudba, poézia, víno – hudobný a poetický večer s Erikom Grochom, Petrom Borkovcom, Erikom Ondrejičkom, Dominikou Moravčíkovou, Ivicou Ruttkayovou, Norou Ružičkovou, Júliou Sokolovou, Jánom Tazberíkom, Jánom Zamborom a Veronikou Šikulovou

Príďte a zažite magický svet poézie a hudby na Feliber Poetry Festival 2024.