hestia-no-oslavila-20.-vyrocie-svojho-zalozenia

HESTIA n.o. oslávila 20. výročie svojho založenia

Neziskovú organizáciu HESTIA n.o. založila 31.7.2003 Ing. Milada Dobrotková, MPH spolu s ďalšími dvoma zakladateľmi s myšlienkou vybudovať miesto, ktoré spája rodinnú, priateľskú atmosféru domova s profesionálnou starostlivosťou o obyvateľov zariadenia s ľudským prístupom personálu. Nie náhodou bol preto prijatý názov zariadenia HESTIA n.o.. Podľa gréckej mytológie bola Hestia bohyňa srdca, rodiny, domácej pohody, ktorá vždy veľmi starostlivo udržiavala pomyselný oheň v rodinnom krbe.

HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý poskytuje v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka na Bošániho ulici 2 sociálne služby: Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov. Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom finančného príspevku na prevádzku každoročne spolufinancuje Špecializované zariadenie HESTIA n.o.. Celkovo HESTIA n.o. je zariadenie plne vybavené pre prijímateľov sociálnych služieb s ľahším i ťažším zdravotným postihnutím s kapacitou 34 lôžok.

Vo štvrtok 5.10.2023 oslávilo zariadenie svoje 20.-te výročie od založenia organizácie. Záhrada sa zaplnila farebnou výzdobou, balónmi, príjemnou hudbou, perfektným počasím a hlavne veľkým počtom milých ľudí, prijímateľov sociálnych služieb, ich príbuzných a priateľov, zamestnancov zariadenia, obchodných partnerov a ďalších významných hostí.

Pozvanie prijal i pán Martin Zaťovič starosta Bratislavy – mestskej časti Dúbravka, Medzi ďalších hostí patrili pani riaditeľka Alžbeta Šporerová z Centra Rodiny Dúbravka, pani riaditeľka Mgr. Ľubica Jägrová svojou zástupkyňou Mgr. Janou Hercegovou zo ŠZŠ s MŠ Karpatská, predsedkyňa z organizácie Komora opatrovateliek Slovenska pani Dana Grafiková a v neposlednom rade pán Ing. arch. Ivan Kočan predseda správnej rady neziskovej organizácie HESTIA n.o.. Krásny kultúrny program si pre publikum pripravil Folklórny súbor Dopravár a spevácky súbor Dúbravský Matičiar.

V závere si všetci pochutnali na guláši, tortách, chlebíčkoch, slaných pochutinách a ďalších rôznych dobrotách, ktoré pripravili šikovní kuchári alebo priniesli mnohí hostia do daru. HESTIA n.o. ďakuje všetkým, že s ňou oslávili tento významný míľnik.