hladame-riaditela-alebo-riaditelku-domova-socialnych-sluzieb-a-zariadenia-pre-seniorov-v-stupave

Hľadáme riaditeľa alebo riaditeľku Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Stupave

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na vytvorenie zoznamu na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava.

Ponúkaný plat pre riaditeľa alebo riaditeľku Domova sociálnych služieb je od 2.000,- € (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov).

Požadovaná prax je minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 5 rokov práce v zariadení sociálnych služieb.

Aká je náplň práce?

 • riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú
  prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
 • vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu riadenia;
 • analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zariadenia;
 • vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
 • zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných
  a neinvestičných výdavkov;
 • vykonávať práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnej služby
  v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzickej
  osobe, uzatváranie dodatkov k zmluve o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe
  v prípade zmeny skutočností, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Viac detailov sa dozviete v dokumente výberového konania: Riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava