hrava-herecka-kolaz-kuca-paca,-v-ktorej-je-vela-hadaniek-a-este-viac-odpovedi

Hravá herecká koláž KUCA PACA, v ktorej je veľa hádaniek a ešte viac odpovedí

Divadlo bez domova Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie KUCA PACA, ktoré uvedieme v stredu 28. februára 2024 o 19:00 v ľavom krídle Pistoriho paláca na Štefánikovej 25 v Bratislave.

Hravá herecká koláž KUCA PACA, v ktorej je veľa hádaniek a ešte viac odpovedí, vznikla ako výsledok intenzívneho divadelného workshopu s hercami a herečkami Divadla bez domova. Herci počas tohto obdobia prešli ostrou skúškou odvahy, trpezlivosti, fyzickej kondície a nevyhli sa ani možnosti otvoriť sa novým zdrojom tvorivosti. I keď to bol proces tvrdý a nekompromisný, fakt, že všetci so zaťatými zubami vydržali tvoriť až do cieľovej rovinky, slúži každému a každej z nich ku cti.Herci a herečky svojou tvorivou prácou prispeli k vzniku jedinečného autorského predstavenia, ktoré vychádza z ich osobných skúseností a túžob. Predstavenie bolo pôvodne naskúšané štyrmi hercami a jednou herečkou, ale postupne sa rozrástlo na všetkých členov a členky hereckého súboru. Hrajú: herci a herečky Divadla bez domova.

Réžia: Madlén Komárová, Patrik Krebs, Uršuľa Kovalyk
Dramaturgia a produkcia: Uršuľa Kovalyk
Scéna a kostýmy: Patrik Krebs, herečky a herci Divadla bez domovaTvorbu, vznik a realizáciu predstavenia podporili: Nadácia mesta Bratislavy z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, hlavné mesto SR Bratislava z grantového programu „Bratislava pre všetkých“, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Darcovský program Philip Morris v Nadácii Pontis, Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis, 

Todos, program Európskej únie Erasmus+, Iny Design, Nota bene.Vstup na naše predstavenia je zdarma, po ich skončení môžu diváci a diváčky podporiť naše divadlo dobrovoľným výstupným. Ak sa Vám naše predstavenie bude páčiť, môžete našu činnosť podporiť aj prostredníctvom nášho účtu (IBAN): SK7211000000002621793196, do poznámky uveďte KUCA PACA. 

Divadlo bez domova je jediným divadlom na Slovensku a jedným z mála divadiel na svete, ktorého hercami a herečkami sú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, ľudia so psychiatrickou diagnózou či inak znevýhodnené skupiny a jednotlivci. 
Divadlo pôsobí, skúša a uvádza predstavenia v ľavom krídle Pistoriho paláca, ktorý je jedným zo staromestských centier kultúry a vzdelávania. 
www.divadlobezdomova.sk