ikonicka-bratislavska-manderla-sa-stala-kulturnou-pamiatkou

Ikonická bratislavská Manderla sa stala kultúrnou pamiatkou

Polyfunkčný dom (zv. Manderla) je ikonickou stavbou moderny na území Bratislavy. Bytový a obchodný dom bol vybudovaný medzi rokmi 1934 – 1935 podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa z rokov 1933 – 1934 a spája v sebe bytovú a obchodnú funkciu. Stal sa prvou výškovou stavbou v Bratislave a na Slovensku. Dňa 4. septembra 2023 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Odvážne koncipovaný železobetónový skelet tohto funkcionalistického objektu realizovala firma Pittel & Brausewetter, priekopníčka stavebných konštrukcií tohto typu v strednej Európe. Motív farebne odlíšených priebežných pilastrov na fasádach a komponovanie okien do zvislých pásov zdôrazňujú vertikalitu tejto výškovej stavby. Pozoruhodné funkcionalistické dizajnové detaily sa nachádzajú aj v interiéri objektu – predovšetkým vo veľkoryso komponovanom ústrednom schodisku a priľahlých priestoroch.

Vybudovanie polyfunkčného domu Manderla bolo investičnou akciou úspešného obchodníka s mäsom Rudolfa Manderlu a právnika Dr. Artura Wollnera. V otvorenom parteri vrátane pasáže našiel svoje miesto rad obchodných prevádzok, vrátane veľkej predajne mäsa a mäsových výrobkov firmy R. Manderlu. Na prvom poschodí, otvorenom rozmernými oknami, bola umiestnená legendárna kaviareň Grand, v ktorej sa stretávala bratislavská bohéma (spisovatelia, výtvarníci a herci). Dom sa tak stal jedným z neformálnych bratislavských kultúrnych centier. Objekt si dodnes čiastočne zachoval punc miesta stretnutí a stal sa architektonickou ikonou centra mesta.

Výškový objekt je od svojho vzniku až dodnes jednou z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra mesta ako doklad podnikateľských, architektonických a staviteľských ambícií Bratislavy v medzivojnovom období.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky