informacie-tykajuce-sa-planovanych-a-neplanovanych-udalosti-v-slovnafte-v-mesiaci-august-2023

Informácie týkajúce sa plánovaných a neplánovaných udalostí v Slovnafte v mesiaci august 2023

„V mesiaci august neplánujeme odstaviť žiadnu z výrobných jednotiek. V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať
vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí vás budeme operatívne informovať. V petrochemickej časti rafinérie, plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 9. augusta, 18. augusta a 28. augusta 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum,“ uviedla Adriana Kalmarova

Cieľom spoločnosti Slovnaft je minimalizovať negatívne vplyvy činností a zabezpečiť, aby aktivity v rafinérii mali čo najmenší dosah na pohodlie a kvalitu života obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti rafinérie.

INFORMATÍVNE KONTROLNÉ MERANIA
VÝŠKY HLADINY HLUKU

V júli 2023 boli dňa 18. 7. 2023 v čase od 8:50 h. do 9:15 h. vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na
vopred určených miestach. Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB.

  • ČS SLOVNAFT UL SVORNOSTI 54 dB 8:50
  • AUTOVRAKOVISKO UL. SVORNOSTI 52 dB 8:53
  • HOBBI LIESKOVSKÁ CESTA 1 50 dB 8:55
  • LIESKOVSKÁ CESTA RÁZCESTIE NA LIESKOVEC 51 dB 8:58
  • P. BISKUPICE STAROMLYNSKÁ UL. Č. 2 43 dB 9:15
  • P. BISKUPICE UL. 8. MÁJA 47 dB 9:11
  • P. BISKUPICE POĽNONÁKUP (SILO) 46 dB 9:08