k-nemocnici-bory-bude-premavat-nova-regionalna-linka-216

K Nemocnici Bory bude premávať nová regionálna linka 216

Od soboty 1. júla 2023 prichádza v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK) k viacerým zmenám. Tie sa týkajú najmä prevádzkovej oblasti Malacky, k niekoľkým zmenám prichádza aj v oblastiach Pezinok a Senec. Najočakávanejšou zmenou je zavedenie obsluhy Borov autobusovou linkou 216, či posilnenie liniek 205 a 219.

Upravujú sa aj ceny takmer všetkých druhov cestovných lístkov, ktoré sa zvyšujú v priemere o 20%. Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mladistvých od 6 do 18 rokov, ktoré zostávajú v pôvodnej výške. Naďalej zostáva zvýhodnená cena pri kúpe jednorazových lístkov prostredníctvom elektronických kanálov a taktiež výrazne nižšia cena ročného predplatného cestovného lístka v porovnaní s jednorazovými lístkami.

Tu nájdete podrobnejšie informácie:

Región Malacky

Linka 205 Bratislava – Malacky (expresná linka)

 • posilnenie linky v rannej špičke z Malaciek do Bratislavy o 2 spoje a vytvorenie pravidelného 15-minútového intervalu
 • skrátenie vybraných spojov v rannej špičke po/od zastávky Bratislava, Patrónka

Linka 209 Bratislava – Lozorno – Rohožník (expresná linka)

 • obmedzenie prevádzky vratných spojov vedených v úseku Bratislava – Lozorno počas školských prázdnin (spoje o 5:17 z Bratislavy a o 13:55 z Lozorna)
 • pridanie spoja o 6:50 z Rohožníka do Bratislavy počas školských prázdnin
 • zrušenie spoja z Bratislavy do Rohožníka o 13:17 počas školských prázdnin
 • zrušenie vratných spojov poobede z Rohožníka (odchody 14:30 a 15:30) počas školských prázdnin
  Linka 215 Bratislava, Patrónka – Marianka
 • spoje s odchodom z Patrónky do Marianky o 12:35 a 13:35 po novom obslúžia zastávku Bratislava, MiÚ Záhorská Bystrica pre lepšie
 • spojenie žiakov zo ZŠ Záhorská Bystrica do Marianky (odchod zo zastávky MiÚ Záhorská Bystrica o 12:50 a 13:50)
 • zrušenie vratného spoja o 7:05 z Patrónky do Marianky cez prázdniny

Linka 216 Bratislava, OC Bory – Stupava

 • presmerovanie linky z pôvodnej trasy Stupava – Bratislava, Záhorská Bystrica – Marianka – Stupava na novú trasu Stupava – Bratislava, Záhorská Bystrica – Bratislava, Bory
 • rozšírenie premávky celodenne a celotýždenne na 60-minútový interval vrátane voľných dní
 • časové polohy spojov a rozsah dopravy sú prispôsobené prevádzke Nemocnice Bory a otváracím hodinám OC Bory
 • na trase Stupava – Marianka ostávajú zachované školské spoje ráno z Marianky cez Záhorskú Bystricu do Stupavy s odchodom z Marianky o 7:30 a poobede zo Stupavy do Marianky s odchodom zo zastávky Stupava, Škola v čase 14:25

Linka 219 Bratislava – Stupava – Borinka

 • zavedenie nových spojov z Bratislavy do Stupavy počas pracovných dní školského roka s odchodmi z AS Bratislava o 12:17, 14:12 a 14:22 a k ním aj párových spojov späť zo Stupavy do Bratislavy
 • posun spoja o 11:27 z Bratislavy do Stupavy počas pracovných dní na nový čas 11:52
 • pridanie spoja zo Stupava, Bočná do Bratislavy o 6:12 počas školských prázdnin
 • posuny viacerých vratných spojov, redukcia vybraných slabo vyťažených spojov počas školských prázdnin

Linka 225 Zohor – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves

 • zrušenie spoja o 13:02 zo Zohora do Záhorskej Vsi, náhradou je najbližší spoj linky 250 do Záhorskej Vsi presmerovaný cez zastávku Zohor, Žel. stanica s odchodom o 13:19
 • zrušenie spoja o 18:02 zo Zohora do Záhorskej Vsi, náhradou je najbližší spoj linky 250 do Záhorskej Vsi presmerovaný cez zastávku Zohor, Žel. stanica s odchodom o 18:19. Cestujúci z Bratislavy môžu zároveň využiť ako náhradu nový spoj linky 250 z Bratislavy do Záhorskej Vsi s odchodom z Bratislava, AS o 16:57, premávajúci počas pracovných dní školského roka
 • zrušenie vratných spojov o 13:30 a 17:30 zo Záhorskej Vsi do Zohora

Linka 235 Malacky – Plavecký Štvrtok – Lozorno – Jablonové

 • zrušenie zachádzania spojov cez obec Plavecký Štvrtok s výnimkou ranného školského spoja a poobedných školských spojov obsluhujúcich zastávku Malacky, ZŠ Štúrova, ktoré budú naďalej do Plaveckého Štvrtka zachádzať
 • na všetkých spojoch pridaná obsluha zastávky Plavecký Štvrtok, Rázcestie ako alternatíva pre cestujúcich do Plaveckého Štvrtka

Linka 240 Malacky – Jakubov – Suchohrad – Záhorská Ves

 • posun spoja o 5:05 zo Suchohradu, Karlovho dvora v smere na Záhorskú Ves o 10 minút neskôr na nový čas 5:15

Linka 245 Bratislava – Stupava – Malacky

 • posun spoja o 5:21 z Malaciek do Bratislavy na nový čas 5:15 a zároveň zrušená zachádzka cez Lozorno

Linka 249 Malacky – Pernek – Pezinská Baba – Pezinok

 • posun spoja o 6:32 z Malaciek do Pezinka o 10 minút skôr na nový čas 6:22

Linka 250 Bratislava – Stupava – Zohor – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves

 • nový spoj o 16:57 z Bratislava, AS do Záhorskej Vsi vedený mimo Zohor počas pracovných dní školského roka, čím dochádza k predĺženiu poobedného špičkového 30-minútového intervalu na tejto linke
 • posun spoja o 5:20 zo Záhorskej Vsi o 10 minút neskôr na nový čas 5:30
 • predĺženie spojov o 12:27 a 17:27 z Bratislavy do Záhorskej Vsi cez zastávku Zohor, Žel. stanica (odchod o 13:19 a 18:19) ako náhrada za zrušené spoje linky 225
 • zrušenie spoja o 5:32 z Vysokej pri Morave do Záhorskej Vsi počas voľných dní

Linka 259 Malacky – Pernek – Kuchyňa

 • zrušenie spojov o 7:32 a 17:32 z Malaciek do Kuchyne a o 8:03 a 18:03 z Kuchyne do Malaciek. Ako náhradu môžu cestujúci použiť v úseku Pernek – Kuchyňa spoje linky 269, v úseku Pernek – Malacky je spoj s odchodom o 8:12 z Perneku do Malaciek nahradený spojom linky 249z Pezinka do Malaciek s odchodom z Perneku v čase 8:04 a v úseku Kuchyňa – Malacky je možné využiť spojenie linkami 269 a 289 s garantovaným prestupom v Rohožníku
 • na spoji o 15:03 z Kuchyne do Malaciek zrušená zachádzka na zastávku Kuchyňa, Letecká Základňa

Linka 260 Malacky – Gajary

 • zrušenie spoja o 16:02 z Malaciek do Gajár počas školských prázdnin
 • zrušenie spoja o 16:40 z Gajár do Malaciek počas školských prázdnin
 • posun spoja o 6:52 z Malaciek do Gajár o 5 minút neskôr na nový čas 6:57

Linka 265 Malacky – Veľké Leváre – Malé Leváre

 • posun spoja o 12:37 z Malaciek do Malých Levár o 10 minút neskôr na nový čas 12:47

Linka 269 Bratislava – Stupava – Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník

 • nový spoj o 6:07 z Bratislavy do Lozorna počas školských prázdnin ako predĺženie existujúceho spoja na linke 219 z Bratislavy do Stupavy
 • nový spoj o 7:15 z Lozorna do Bratislavy počas školských prázdnin ako predĺženie existujúceho spoja na linke 219 zo Stupavy do Bratislavy
 • zrušený spoj o 12:57 z Bratislavy do Lozorna počas školských prázdnin
 • zrušený spoj o 16:57 z Bratislavy do Lozorna, počas školského roka je v úseku Bratislava – Stupava nahradený novým spojom na linke 250 v rovnakom čase
 • zrušený vratný spoj o 18:05 z Lozorna do Bratislavy premávajúci počas školských prázdnin
 • zrušený spoj o 5:55 z Lozorna do Bratislavy počas školských prázdnin, v úseku Stupava – Bratislava nahradený spojom linky 219 v rovnakom čase

Linka 275 Malacky – Veľké Leváre – Závod – Moravský Svätý Ján – Sekule – Borský Svätý Jur

 • posun prvých dvoch ranných spojov o 4:39 a 5:09 z Borského Svätého Jura do Malaciek o 5 minút skôr na nové časy 4:34 a 5:04
 • nový spoj o 12:37 z Malaciek do Borského Svätého Jura počas pracovných dní školského roka
 • nový spoj o 13:39 z Borského Svätého Jura do Malaciek počas pracovných dní školského roka
 • zrušenie zachádzky do lokality Tomky v Borskom Svätom Jure pri spojoch o 5:37 z Malaciek a o 6:39 z Borského Svätého Jura

Linka 277 Malacky – Studienka – Lakšárska Nová Ves – Bílkove Humence

 • spoj o 4:51 z Bílkových Humeniec do Malaciek skrátený, po novom začína v Lakšárskej Novej Vsi
 • pridanie priameho spoja z Lakšárskej Novej Vsi do Bratislavy pokračujúceho z Malaciek na expresnej linke 205 po diaľnici, s odchodom z Lakšárskej Novej Vsi o 5:00

Linka 289 Malacky – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter

 • posun spoja o 21:37 z Malaciek do Plaveckého Petra počas voľných dní o 5 minút skôr na nový čas 21:32
 • zrušený spoj o 17:30 z Plaveckého Petra do Malaciek
 • nový spoj o 22:30 z Plaveckého Petra do Malaciek
 • posun spoja o 6:47 z Malaciek do Rohožníka o 5 minút neskôr na nový čas 6:52
 • posun spoja o 7:10 z Rohožníka do Malaciek o 5 minút neskôr na nový čas 7:15

Región Pezinok

Linka 506 Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany – Horné Orešany

 • ukončenie výluky v úseku Doľany – Štefanová; ostáva však výluka Doľany – Dolné Orešany
 • na spojoch s odchodmi z Bratislavy o 12:46, 13:46, 14:46 a 15:46 bude opäť poradie zastávok Častá – Štefanová – Doľany – Dolné Orešany – Horné Orešany

Linka 545 Doľany – Štefanová – Budmerice – Vištuk – Šenkvice – Pezinok

 • posun spoja o 17:49 z Pezinka počas pracovných dní v úseku Šenkvice – Doľany o 5 minút neskôr – odchod zo Šenkvíc bude o 18:14
 • posun spoja o 18:09 zo Šenkvíc do Dolian počas voľných dní o 5 minút neskôr na 18:14
 • ukončenie výluky Doľany – Štefanová. Obnovenie pôvodného cestovného poriadku spred výluky

Linka 550 Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra – Častá – Doľany

 • ukončenie výluky Doľany – Štefanová. Obnovenie pôvodného cestovného poriadku spred výluky

Región Senec

Linka 640 Senec – Boldog – Reca – Veľký Grob – Čataj – Igram – Kaplna – Báhoň

 • posun spoja o 18:15 z Báhoňa do Veľkého Grobu na 18:20