kam-na-strednu?-pozyvame-vas-na-dni-otvorenych-dveri-strednych-skol

Kam na strednú? Pozývame vás na Dni otvorených dverí stredných škôl

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky. Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať.

Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Názov školy Deň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023
Gymnázium Grösslingova 18 BA 16. novembra 2022, od 11:00 do 15:00
Gymnázium Karola Štúra Modra 2. februára 2023
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 BA 30. januára 2023, cca od 13:00
Gymnázium I. Horvátha BA 8. decembra 2022
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 BA virtuálny DOD
Gymnázium Hubeného 23 BA 7. decembra 2022, od 8.15 do 13.45
Gymnázium A. Einsteina BA 6. decembra od 13:00-18:00
Gymnázium 1. mája 8, Malacky 24. októbra 2022
Gymnázium Senecká 2, Pezinok 19.12. 2022, od 8.30 do 14.00 
  19.12. 2022 od 14.00 do 18.00 
  od 16. do 20.januára 2023 – individuálne konzultácie pre rodičov (po predchádzajúcej dohode)
Gymnázium A. Bernoláka Senec 24. novembra 2022 – pre 8. a 9. roč. ZŠ J.G.Tajovského Senec 
  25. novembra 2022 – pre 8.a 9. roč. ostatných ZŠ zo Senca a okolia
  9. februára 2023 – pre 5. roč. ZŠ – žiaci
  9. februára 2023 o 17:00 hod. pre rodičov piatakov
ŠpMND a Gym, Teplická 7, BA 8. februára 2023
ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, BA 10. februára 2023
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 BA 01. decembra 2022, od 9:00 do 14:00
SOŠ gastr. a hotel. Služieb Farského 9, BA 22. novembra 2022, od 09:00 do 14:00
  17. januára 2023, od 09:00 do 14:00
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA 07. decembra 2022, od 9:00 do 15:00
  14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3 BA 20. októbra 2022, od 17.00 do 19.00
  17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107 BA 25. októbra 2022
  17. februára 2023
OA Dudova 4 BA 1. decembra 2022, od 8:30 do 14:00
  7. februára 2023, od 8:30 do 14:00
OA Myslenická 1 Pezinok 23. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
SOŠ podnikania a služieb Myslenická 1 Pezinok 24. novembra 2022
  8. decembra 2022
  8. februára 2023
SOŠ podnikania Strečnianska 20 BA 28. novembra 2022  
  6. februára 2023
SOŠ pedagogická Sokolská 6 Modra 23. novembra 2022
  1. februára 2023
SOŠ pedagogická Bullova 2 BA 17. októbra 2022 o 14:00
  06. februára 2023 o 14:00
SOŠ beauty služieb, Račianska 105 BA 30. novembra 2022, od 10:00 do 16:00
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BA 14.-16.november 2022
  orientačne v mesiaci február 2023
SOŠ masm. a inf. štúdií, Kadnárová 7 BA 8. novembra 2022
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 BA 8. novembra 2022
  14. februára 2023
Konzervatórium Tolstého 11 BA 12. novembra 2022
  21. januára 2023
  1. apríla 2023
Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20 BA 27. januára 2023, od 14:00 do 18:00
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7 BA 10. novembra 2022, od 09:30 do 17:30
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA 25. novembra 2022
  3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická Zochova 9 BA 16. novembra 2022, od 9:00 do 15:00
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BA 25. októbra 2022, od 10:00 do 16:00
  február 2023 (termín bude upresnený)
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA 18. októbra 2022
  15. novembra 2022
  19. januára 2023
  9. februára 2023
  9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA 10.novembra 2022, od 9:00 do 17:00
  15. februára 2023
SPŠ dopravná Kvačalova 20 BA 9. novembra 2022
  8. februára 2023
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35 BA 16. novembra 2022
  7. februára 2022
SOŠ elektrotechnická Rybničná 59 BA 3. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
  24. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
SOŠ inform. technológií Hlinická 1 BA 29. novembra 2022, 08:00 do 15:30
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 BA Prezenčne – 15. novembra 2022, 15. decembra 2022 , 25. januára 2023
  Online – 3. novembra 2022, 1. decembra 2022,  12. januára 2023
SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra 26. októbra 2022, od 8:00 do 17:00
  22. novembra 2022, od 8:00 do 17:00
  13. decembra 2022, od 8:00 do 17:00
SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA 20. decembra 2022
  15. februára 2023
SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21 BA 8. november 2022, od 8:30 do 12:00
  12. november 2022 (SOBOTA) – od 9:00 do 12:00
SOŠ polygrafická Račianska 190 BA 18. októbra 2022, od 9,00 do 14,00
SOŠ technická Vranovská 4 BA 11.októbra 2022
  9. novembra 2022
  25. januára 2023
  14. februára 2023
SOŠ automob. a podnikania Kysucká 14 Senec 1. decembra 2022
  9. februára 2023
SZŠ Záhradnícka 44 BA 25. novembra 2022, od 10:00 do 14:00
  10. februára 2023, od 10:00 do 14:00
SZŠ Strečnianska 20 BA 16. novembra 2022, od 08:00 do 16:00
  1. februára 2023, od 08:00 do 16:00
SŠ s VJM Lichnerova 71 Senec 23. novembra 2022
Spojená škola  Bratislavská 44 Malinovo 25. októbra 2022, od 8,00 do 17,00 (súťaž v aranžovaní)
  26. októbra 2022, od 8,00 do 17,00
  27. októbra 2022, od 8,00 do 11,00
Spojená škola Pankúchova 6 BA 29. novembra 2022
Spojená škola Ostredkova 10 BA 3. februára 2022
Spojená škola Tokajícka 24 BA 16. novembra 2022
  13. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji 5. októbra 2022
  4. novembra 2022
  16. novembra 2022
  9. decembra 2022
  10. decembra 2022
  6. februára 2023
  28. februára 2023
  23. marca 2023

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!