kapacita-skoly-v-bernolakove-sa-vdaka-integrovanemu-regionalnemu-operacnemu-programu-zvysila-o-200-ziakov

Kapacita školy v Bernolákove sa vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu zvýšila o 200 žiakov

Narastajúci počet nových obyvateľov kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. Vidieť to napríklad na nedostatku miest na základných školách. V kraji chýba viac ako 9000 miest a 360 kmeňových tried. Najviac tieto kapacity chýbajú v seneckom okrese, ako aj v niektorých častiach hlavného mesta Bratislava. To sa však čoskoro zmení. Po Tomášove a Kalinkove má novú školu už aj Bernolákovo.

„Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región mal dlhodobo obmedzené možnosti získať externé zdroje na rozšírenie kapacít základných škôl. Dokázali sme však presvedčiť Brusel o význame a potrebe tejto investície a vybojovali sme vyše 60 miliónov eur. Výbornú prácu odviedli aj obce a mestá, ktoré v krátkom čase dokázali pripraviť náročné projekty,“ vysvetlil župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj už od roku 2020 aktívne vystupoval v prospech možnosti podpory budovania kapacít ZŠ v regióne. V júni 2021 bola napokon vyhlásená výzva, vďaka ktorej sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na území Bratislavského kraja realizuje 26 projektov v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov eur. Podporu sa podarilo získať Bernolákovu, Dunajskej Lužnej, Kalinkovu, Novej Dedinke a Kráľovej pri Senci. Práve obec Bernolákovo v týchto dňoch finišuje rekonštrukciu a prístavbu na základnej škole.

„Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na základných školách viac ako zdvojnásobil. A trend je stále rastúci. Stará budova našej školy mala len 11 kmeňových tried a chýbala tu jedáleň. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej sme mohli zafinancovať čiastočnú dostavbu novej základnej školy s kuchyňou,“ priblížil situáciu starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič.

Projekt podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu mal za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vzniklo tak ďalších 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o 200 žiakov. Okrem vybudovania tried je súčasťou aj dobudovanie zázemia pre pedagógov, vybudovanie kuchyne a jedálne vrátane ich vybavenia, ale tiež aktivity zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy spolu s výmenou vybavenia kotolne. V neposlednom rade, v zmysle podmienok SMART konceptu vzdelávania, obsahuje realizácia aj zelené opatrenia – vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a aj výsadbu nových stromov v areáli školy.

„Takáto investícia bola v obci Bernolákovo nesmierne potrebná, keďže obec patrí k najrýchlejšie rastúcim sídlam v kraji. Samotná obec, podobne ako mnohé iné, však nemá v rozpočte dostatok prostriedkov na zvládnutie takejto investície z vlastných zdrojov. Projekt stál 3 milióny eur, z čoho obec financovala 5 % z vlastných zdrojov.,“ doplnil Juraj Droba.

Prístavba, ktorá logicky nadväzuje na pôvodný objekt z 30. rokov minulého storočia pôsobí ako prirodzená súčasť kompozície. Autori z ateliéru BAKYTA ARCHITEKTI zaodeli efektívne riešenú dispozičnú schému do rovnako racionálnej obálky, bez sklzu k „ľúbivým“ riešeniam.

Ako píšu Bakyta architekti na svojom webe nový dom preberá kompozičné znaky budovy školy z roku 1935. Zámerom je, aby nová architektúra pôsobila nevtieravo, bez trendového manierizmu, pričom doba jej vzniku je zrejmá zo súčasných detailov. 

Zostava novej a pôvodnej figúry urbanisticky definuje blok. Kompozícia s pôdorysnou stopou v tvare písmena L vymedzuje nový verejný priestor – park s detským ihriskom. Základ figúry tvorí hranol dispozičného dvojtraktu chodby a piatich tried. K nemu sú priradené dva menšie objemy: jedáleň a kabinety. Veľkorysá chodba slúži ako pobytový priestor pre žiakov počas prestávok a zároveň aj ako šatňa. Svetlík medzi triedou a chodbou dovoľuje preniknúť poobednému svetlu až do učební.