klienti-zariadeni-socialnych-sluzieb-si-vyskusali-vystup-na-plavecky-hrad

Klienti zariadení sociálnych služieb si vyskúšali výstup na Plavecký hrad

Župné zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí zorganizovalo vo štvrtok 21. septembra 2023 nultý ročník „výstupu na Plavecký hrad“. Podujatie bolo určené pre prijímateľov sociálnej služby všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Zo 14 zariadení sa akcie zúčastnilo 12.

„Počasie nám prialo, až na vietor, čo je však pre Plavecké Podhradie typické. Tento rok sme akciu pre zariadenia zorganizovali ako skúšku, či táto turistická aktivita prijímateľov našich zariadení osloví a budeme v nej pokračovať. Výstup na Plavecký hrad je pre našich klientov náročný, a to vzhľadom na terén. Preto sme neurčovali tempo. To si určoval každý sám alebo spolu so svojím sprievodom,“ priblížila Edita Kruzslíková, riaditeľka ZSS Pod hradom v Plaveckom Podhradí. 

Preto organizátori považujú podujatie za jedinečné. Niektorí siahali až na dno svojich síl, ale túru zvládli. Na hrade každého čakala sladká odmena a po zostupe z hradu chutné občerstvenie – grilované špekáčky a klobásky, čapovaná kofola, chutná kávička a sladkosť. Turistov, ktorí zdolali Plavecký hrad, vítali pri kultúrnom dome v Plaveckom Podhradí ako víťazov a to potleskom a srdečnými objatiami.

Nakoľko všetci klienti toto podujatie privítali a páčilo sa im, stane sa „výstup na Plavecký hrad“ od budúceho roka tradíciou. V nej sa spojí nielen atraktívne prostredie a historická dominanta Plaveckého hradu, ale možnosť, aby si Plavecký hrad užili aj imobilní, prípadne ťažko mobilní prijímatelia sociálnej služby.

Klienti župných zariadení sociálnych služieb sa už teraz tešia na 1. ročníka výstupu na Plavecký hrad v roku 2024.