malokarpatska-kniznica-v pezinku-pozyva-na-vystavu-skoly-umeleckeho-priemyslu-v-josefa-vydru-v-bratislave

Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva na výstavu Školy umeleckého priemyslu v Josefa Vydru v Bratislave

Anatómia črepu
Od 9. júna do 9. Júla

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave je najstaršia umelecká škola na Slovensku. Vznikla ako Škola umeleckých remesiel. V roku 1928/1929 boli otvorené večerné kurzy kreslenia a reklamného aranžovania. Dennú výuku Škola umeleckých remesiel začala v školskom roku 1930/1931 v novootvorenom školskom komplexe na Vazovovej ulici (dnešný rektorát Slovenskej technickej univerzity). Metodikou a zameraním programu škola vedome nadviazala na nový európsky prúd, ktorý vytýčil avantgardný nemecký Bauhaus.

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru je od roku 2019 opätovne staronový názov školy. Súčasný program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy Školy umeleckých remesiel a vytvára základnú osnovu smerovania Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Škola má dnes tieto študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, priemyseľný dizajn, fotografický dizajn, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, textilný dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo a propagačnú grafiku.

Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu.