malokarpatske-osvetove-stredisko-v-modre-pozyva-na-vystavu-obrazov-meky-klimekovej

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pozýva na výstavu obrazov Meky Klimekovej

xpozícia malieb v rámci autorskej výstavy predstavuje výber z tvorby za posledné štvorročné obdobie. Na výstave môžeme vidieť aj adjustované art printy.

Autorská výstava obrazov „Meka Klimeková – výber z tvorby“ v Kaštieli Modra je pre verejnosť prístupná od 2. do 26. februára 2024, počas návštevných hodín – od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 do 15:30 a v piatok od 9:00 do 12:30. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.moska.sk

AUTORKA:
Meka Klimeková je výtvarníčka a dizajnérka žijúca a tvoriaca vo vinohradníckom mestečku Pezinok. Jej tvorba je ovplyvnená vášňou k prírode a k horám. Meku fascinovalo umenie už od detstva a v tomto období vznikla aj jej prezývka, ktorá sa neskôr stala jej umeleckým pseudonymom. Ako výtvarníčka vystupuje pod značkou Art Of Meka. Narodila sa v Banskej Bystrici, v meste, ktoré je obklopené horami a tieto tematicky dominujú v jej tvorbe. Mladá umelkyňa sa venuje takzvanej thick paint – maľbe na hrubo. Na plátna nanáša husté vrstvy akrylovej farby pomocou špachtle. Najviac ju v tvorbe fascinujú rôzne harmonické kombinácie farieb, ktoré sa snaží vnášať do svojich obrazov. Preferuje čistý štýl, farby sa takmer nemiešajú medzi sebou. Každá vrstva má presne určené miesto kam patrí. Vo svojich dielach rada zobrazuje prírodné motívy, akými sú práve hory, ktoré sa čiastočne prelínajú s abstraktnými prvkami.