megatrolejbus-zacina-v-bratislave-jazdy-s-cestujucimi

Megatrolejbus začína v Bratislave jazdy s cestujúcimi

Úspešným absolvovaním testovacích jázd bez cestujúcich postupuje najdlhší trolejbus na Slovensku s dĺžkou až 24 metrov do ďalšej fázy homologizačných testov.  Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa tak stáva prvým dopravcom, ktorý v rámci Česka a Slovenska nasadil takto dlhé trolejbusy do premávky s cestujúcimi. Tí si môžu MEGAtrolejbus vyskúšať na linke 71.

Od svojho dodania najazdil nový bratislavský MEGAtrolejbus bezmála 2 500 skúšobných kilometrov, z toho 1 250 kilometrov aj so záťažou. Jeho homologizačné skúšky potrebné pre vydanie povolenia na prevádzku sa posunuli do ďalšej fázy. Podobne ako v prípade inovovanej bratislavskej električky či hybridných trolejbusov, aj MEGAtrolejbus nasadil DPB do testovacej premávky s cestujúcimi. Jej účelom je nielen overenie funkčnosti nevyhnutných prvkov ako je napríklad informačný systém, ale aj fungovania dverových či signalizačných systémov. Po dokončení tejto fázy testov už nič nebude brániť nasadeniu všetkých 16 MEGAtrolejbusov do premávky.

Predpísaných 5 000 skúšobných kilometrov odjazdí MEGAtrolejbus na linke 71 spájajúca východnú Bratislavu s centrom. Práve tá je počas špičiek mimoriadne vyťažená, pričom ďalšie posilnenie linky bolo technicky nerealizovateľné. Vďaka MEGAtrolejbusom sa výrazne skvalitní cestovanie medzi Hlavnou stanicou, biznis zónou v okolí Miletičovej ulice a Dolnými honmi. Ponúkaná kapacita na sedenie vzrastie o 20%, celková prepravná kapacita o takmer 50%.

„Teším sa, že megatrolejbus oddnes postupuje do ďalšej fázy a začína prepravovať obyvateľky a obyvateľov nášho mesta. Pre zlepšovanie dopravy v našom meste je to dôležitá vec. V posledných rokoch sme na mnohých nosných linkách výrazne zahustili intervaly, vďaka čomu dnes mnohé linky jazdia oveľa častejšie. V Bratislave totiž chceme a aj potrebujeme zvyšovať kapacitu MHD a práve väčšie kapacitnejšie vozidlá sú spôsob, ako to vieme robiť. Na mnohých linkách totiž máme už tak husté intervaly, že nasadzovať ďalšie vozidlá už môže byť problém. Preto sú riešením práve väčšie vozidlá,“ uviedol primátor hlavného mesta, Matúš Vallo.

„Rozširovanie ekologickej trolejbusovej dopravy v Bratislave je v tomto období našou prioritou. Som preto šťastný, že projekt megatrolejbusov postupuje podľa plánu a dnešným dňom do nášho hlavného mesta prinášame vozidlá, ktoré spoľahlivo vozia cestujúcich v rôznych západných, dopravne vyspelých metropolách. Všetkých našich cestujúcich preto pozývam, aby si prišli vyskúšať jazdu v tomto “obrovi“ ulicami mesta. Po úspešnom absolvovaní homologizačných skúšok inovovanej bratislavskej električky a kĺbového hybridného trolejbusu ide o ďalší míľnik v našom cieli kontinuálne zvyšovať komfort cestovania“, povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. 

16 dvojkĺbových vozidiel dodáva dopravnému podniku na základe výsledkov verejného obstarávania konzorcium firiem Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Solaris Slovakia s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s., pričom ich nákup je financovaný vďaka fondom Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII). 

Do konca roka 2023 zaradí DPB do premávky celkovo až 50 nových hybridných trolejbusov. Okrem 16 MEGAtrolejbusov vybavených doplnkovým batériovým pohonom ide o 23 kĺbových a 11 štandardných 12-metrových hybridných trolejbusov, ktorých batérie už umožňujú prejazd dlhších úsekov mimo trolejového vedenia. Na ekologickú a tichú formu dopravy sa môžu tešiť nielen cestujúci, ale aj obyvatelia ulíc po trasách autobusových liniek 41 a 61, ako aj trolejbusovej linke 40, kde v súčasnosti premávajú trolejbusy s pomocným dieselagregátom.