memorandum-o-spolupraci-medzi-wwf-slovensko-a-mestom-pezinok

Memorandum o spolupráci medzi WWF Slovensko a mestom Pezinok

Mesto Pezinok má vďaka svojej polohe výborný potenciál pre zdravý život a ekologické aktivity podporujúce zlepšovanie životného prostredia. Pezinčanky a Pezinčania žijú v prostredí plnom zelene a rozmanitosti. Tieto možnosti je potrebné rozvíjať, čo je taktiež cieľom mesta Pezinok. Aj toto bol dôvod pre začatie spolupráce so svetovou organizáciou WWF – spoločným zameraním je rozvoj biodiverzity.

Prvý decembrový deň bol zároveň prvým dňom spolupráce mesta Pezinok s WWF a OZ Prakoreň. V areáli lúky na Rozálke  bolo na základe predošlého prieskumu a následných odporúčaní vysadených 42 stromov, ide o pôvodné druhy. Pestrá zmes dvojročných stromov prinesie nielen úrodu, ale najmä botanickú rozmanitosť pre túto lokalitu.

Primátor Roman Mács a riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann podpísali Memorandum o spolupráci medzi WWF Slovensko a mestom Pezinok. Memorandum je vyjadrením obojstranného záujmu o dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia s ohľadom na lokálne podmienky.

Miroslava Plassmann z WWF Slovensko: „Prečo Pezinok? My sa snažíme spolupracovať s každým mestom alebo obcou, ktoré považujú ochranu prírody vo svojom okolí za dôležitú. Sú to mestá, ktoré sú progresívne, komunity, ktoré vidia práve aj úlohu ochrany prírody nielen v ochrane biodiverzity a toho najvzácnejšieho, čo máme, ale aj to, ako môže byť príroda veľmi príjemná pre obyvateľov a slúžiť mestu na rôzne iné účely.“

V každom z vybraných projektov prizývajú lokálnych partnerov ku spolupráci, v Pezinku to bolo občianske združenie Prakoreň, pretože sú výnimoční v tom, že pracujú s tradičnými odrodami, ktoré sú pre WWF Slovensko kľúčové. Plán pre revitalizáciu územia si vyžaduje hlboké ekologické znalosti. Každé územie potrebuje osobitý prístup – to, čo sa vysádza, musí byť v súlade s miestnymi podmienkami. WWF Slovensko sa snaží pracovať s najvzácnejšími územiami, ktoré sú zaradené do sietí chránených území európskeho alebo národného významu. Na druhej strane zveľaďujú aj krajinu, ktorá síce nie je v takomto zozname, ale prepája jednotlivé chránené územia a je dôležitá napríklad pre migrácie živočíchov alebo pre podporu opeľovačov a podobne.

Akcia bola úspešná aj vďaka tomu, že sa pri jej realizácii stretli viaceré tímy: Mestský podnik služieb zabezpečil výkop jám, WWF Slovensko v súčinnosti s OZ Prakoreň urobili analýzu podmienok a zabezpečili vhodné druhy stromčekov, viac ako dve desiatky ľudí sa postarali o to samotnú výsadbu. Následne na jar OZ Prakoreň vykoná jarný rez stromov. Zálievku vysadených stromčekov bude zabezpečovať mesto Pezinok. Úhrada nákladov nešla na vrub mesta Pezinok.

Jakub Válka z OZ Prakoreň hovorí o výbere stromov pre túto lokalitu: „Vysadené stromčeky sú húževnaté, sú vhodné do takejto krajiny. Máme tu aj nejaké listnaté stromy, napríklad lipy, javory poľné. Čo sa týka ovocných stromov, je tu veľká druhová a odrodová rozmanitosť. Slivky, hrušky, jablone, moruše, jarabiny a každý druh má po jednej odrode – ak tu máme napríklad viacero jabloní, tak každá z nich je iná odroda.“

V zmysle memoranda chceme spoluprácu rozvíjať a zamerať sa aj na iné oblasti ochrany prírody a krajiny v našom katastri.

Biodiverzita, čiže rozmanitosť a vzájomná interakcia miliárd jedinečných živých organizmov na našej planéte, je kľúčovým parametrom pre život na Zemi. Jej úbytok má zásadný vplyv pre zdravie, hospodárstvo, spoločnosť.

WWF (World Wide Fund for Nature) – Svetový fond na ochranu prírody je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. Ich začiatky siahajú do roku 1961, kedy významní prírodovedci poukázali na potrebu ochrany živočíchov. Ich logo s pandou pozná asi každý. Postupne sa ich aktivity systematizovali v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Organizácia pôsobí v takmer 100 krajinách sveta a na Slovensku sú aktívni od roku 2014. Tím WWF Slovensko sa zameriava na tri oblasti: ochrana lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov.

Poslaním WWF  je prispievať k zastaveniu ničenia prírodného prostredia Zeme a podieľať sa na vytváraní budúcnosti, kde ľudia budú žiť v súlade s prírodou. Prírodný svet nám mnohými spôsobmi ukazuje jednoduchú pravdu: v počte je sila. (zdroj: www.wwfsk.org)

Aktuálne sme súčasťou mnohých zmien v prírode, sledujeme zmeny klímy, ktoré majú dopad na naše životné prostredie a naše životy. Dôležitými krokmi je ochrana biodiverzity, ktorá je pre život kľúčová. A zároveň aj znižovanie ekologickej stopy, aby aj budúce generácie mali k dispozícii prostredie pre bezpečný život.