mesto-senec-navstivila-delegacia-komunalnych-odbornikov-druzobneho-mesta-koszeg

Mesto Senec navštívila delegácia komunálnych odborníkov družobného mesta Kőszeg

19. a 20. mája 2023 k nám zavítala návšteva z nášho družobného mesta Kőszeg, ktorú viedol primátor mesta Béla Básty. Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu „Spolupráca a vzdelávania pracovníkov samosprávy”.

Otec Andrej Bošňák  ukázal Kőszegčanom kostol Svätého Mikuláša. Prezreli si aj priestory ZŠ s VJM A. M. Szencziho, kde ich privítala riaditeľka Mónika Matus a kolektív učiteľov.

Delegácia sa potom presunula do Tureckého domu, kde už na nich čakal primátor Pavol Kvál a viceprimátor Juraj Gubáni.

Hostia sa zaujímali o informácie o spolupráci mesta Senec a civilnej sféry. Naše skúsenosti im odprezentoval splnomocnenec Gábor Klenovics. Podrobnosti o našom grantovom systéme e-grant vysvetlili poslanci MsZ Tomáš Mókoš, predseda Komisie športu MsZ a Rudolf Galambos, predseda Komisie školstva a kultúry MsZ.

Delegácia si prezrela nové priestory múzea. Odborný výklad im poskytol János Hushegyi.

V sobotu sa delegácia zúčastnila aj súťaže vo varení na južnej strane Slnečných jazier, kde mohli ochutnať nielen guláš svojich kolegov z Kőszegu, ale aj vynikajúce jedlá ďalších zúčastnených tímov.

Teší nás, že spolupráca s našimi družobnými mestami je živá a aj my môžeme inšpirovať našich partnerov.

Zdroj: Senec.sk