mesto-senec-pokracuje-v-aktivitach-cyklistickeho-prepojenia-senca-a-pezinka

Mesto Senec pokračuje v aktivitách cyklistického prepojenia Senca a Pezinka

Vedenie mesta Senec sa stretlo s predstaviteľmi Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok, aby obnovili aktivity na projekte cyklistického prepojenia našich dvoch okresných miest.

Pezinok funguje v združení obcí spolu s obcami ako napríklad Šenkvice, Viničné či Modra. Aj mesto Senec uvažuje o tom, že vstúpi do tohto združenia, aby zastupovalo čo najviac obyvateľov a malo tak o to väčšiu silu.

Medzi svojimi prioritami mal práve toto cyklistické prepojenie aj Bratislavský samosprávny kraj, pre ktorý mesto Senec pripravilo štúdiu realizovateľnosti ešte v roku 2022. Zatiaľ sa ďalšie kroky nerealizovali, ale všetci zainteresovaní uznávajú jeho dôležitosť.

Nielen prepojenie dvoch okresných miest, ale pre Senec tak dôležité bezpečné cyklistické prepojenie mesta a logistického parku, kde pracuje veľa Senčanov, ktorí sa potrebujú bezpečne dostať do práce a z práce čo najpriamejšou cyklodopravnou a nie obchádzkou cykloturistickou trasou.