mesto-senec-zacalo-s-vystavbou-parkovacieho-domu-na-zeleznicnej-ulici

Mesto Senec začalo s výstavbou parkovacieho domu na Železničnej ulici

Mesto Senec odovzdalo stavenisko na dielo „Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa“ spoločnosti BeMiCon s.r.o., ktorá sa stala úspešným uchádzačom po ukončení verejného obstarávania a následnej kontrole dokumentácie zo strany BSK. Celková cena diela je 925 257,12 eur a Mesto Senec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov. Zhotoviteľ začal so stavebnými prácami 19. 06. 2023.

Nový dvojpodlažný parkovací dom bude mať kapacitu 84 miest pre automobily, a to na prízemí 39 a na pochodí 45 miest. Záchytné parkovisko budú môcť využívať obyvatelia Senca a taktiež cestujúci, ktorí ďalej pokračujú autobusom, či vlakom.

Parkovací dom bude riešený ako „Park & Ride (P+R)“ a bude vybudovaný v areáli Slnečných jazier. Parkovacia plocha na 2 N.P. bude prístupná len zo Železničnej ulice rampou pre osobné vozidlá, umiestnenou ešte pred vjazdom do areálu Slnečných jazier – Juh a pešími lávkami priamo k autobusovým zastávkam na Železničnej ulici. Prístup na parkovaciu plochu na 1.N.P. bude z areálu Slnečných jazier – Juh ako autom tak aj pešo. Obe podlažia parkovacieho domu budú teda úplne samostatné a neprepojené.

„Spravíme všetko pre to, aby bol parkovací dom do konca roka 2023 hotový a mohli ho využívať Senčania, ale aj cestujúci vlakom z blízkej železničnej stanice a tiež návštevníci Slnečných jazier. Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom mesta a turistom za trpezlivosť počas výstavby. Budeme spoločne musieť strpieť isté obmedzenia, ktoré výstavba prinesie. Odmenou nám však bude efektívnejšia možnosť parkovania,” odkazuje primátor mesta Senec Pavol Kvál.

Zdroj: Senec.sk