mestska-cast-stare-mesto-pokrocila-v-realizacii-projektu-materskej-skoly-na-myjavskej 

Mestská časť Staré Mesto pokročila v realizácii projektu materskej školy na Myjavskej 

Moderná, presvetlená a v prepojení s prírodou – taká má byť nová škôlka na Myjavskej ulici, ktorá mestskej časti výrazne pomôže s kapacitami predškolských zariadení. Nová materská škola má plánovanú kapacitu až 110 detí, ráta s veľkorysím zeleným dvorom, viacerými herňami aj parkovacími miestami nielen pre rodičov, ale aj pre zamestnancov. 

Súčasnú materskú školu na Myjavskej ulici  získala mestská časť do svojej správy v roku 2016 od hlavného mesta. Už v tom čase mala budova zlý statický posudok, odborníci zhodnotili jej stav ako havarijný. Napriek snahám mestskej časti stavbu zastabilizovať bolo otázkou času, kedy budú nielen deti patriace do obvodu MŠ Myjavská potrebovať novú budovu. Posudok na dočasnú sanáciu budovy zároveň vyprší v roku 2024, aj preto sa mestská časť rozhodla s výstavbou novej škôlky ďalej neváhať,  a projekt naplno rozbehla. 

Stará škôlka na Myjavskej teda načas zavrie svoje brány, koncom školského roka 2023/2024 vyprevadí posledné deti, ktoré budú ako kompaktný kolektív umiestnené do materskej školy v jej blízkosti. Presun kolektívu ako celku považujeme za mimoriadne dôležitý pre komfort a sociálne vzťahy detí. Búracie práce sú nateraz naplánované na jeseň 2024, podmienkou je získanie stavebného povolenia a financií z plánu obnovy. Autorom architektonickej štúdie a návrhu je Ing. arch. René Baranyai. 

Financie na novú modernú škôlku chce mestská časť čerpať z plánu obnovy, prípadne iných externých zdrojov s vlastným dofinancovaním. V prípade, že bude mestská časť úspešným žiadateľom, môžu sa deti i rodičia tešiť na novú ekologickú škôlku.  „Základnou filozofiou návrhu bolo priniesť do Starého Mesta modernú škôlku, ktorá by bola hodná udržateľnej architektúry 21. storočia. Inšpiráciou nám boli rôzne škôlky – hlavne zo zahraničia, kde ide v prvom rade o funkčnosť, kvalitné materiály a zároveň vytvorenie príjemného prostredia, a to nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Ich prepájaním vzniká priestor,kde sa deti cítia dobre a bezpečne. Bezkolízne priestory pomôžu k lepšej orientácii v priestore,” hovorí architekt René Baranyai.

Návrh kladie veľký dôraz aj na exteriérové priestory, ktoré budú pocitovo oddelené na časť pre mladších a starších škôlkarov. Súčasťou bude posedenie  –  exteriérová trieda, kde sa budú deti priamo učiť vonku, spoznávať prírodu. Pribudnú záhony s rôznymi druhmi ovocia, kvetov, hmyzie domčeky, búdky pre vtáčiky a podobne. Samozrejme, nebudú chýbať ani tradičné plochy na loptové hry, preliezky, hojdačky a podobne. 

Prepojenie s prírodou sa nekončí iba hrou na dvore: „Pre deti sme navrhli jedáleň orientovanú do zelene a parku s terasou. Tá by bola využívaná aj na stravovanie detí v prípade pekného počasia,” dopĺňa architekt. 

Nové riešenie škôlky počíta aj s dvoma vstupmi do areálu  – jeden z Myjavskej ako hlavný a bezbariérový a druhý z Mudroňovej, aby mali rodičia možnosť  odprevadiť školáka do ZŠ Mudroňova a zároveň odviedli dieťa do škôlky najkratšou trasou.