mestska-policia-v-pezinku-zvysi-kontrolnu-cinnost-zameranu-na-statie-vozidiel-na ceste

Mestská polícia v Pezinku zvýši kontrolnú činnosť zameranú na státie vozidiel na ceste

Novela zákona o cestnej premávke z októbra minulého roka odstránila vozidlá z chodníkov, priniesla však vo väčšej miere státie na okrajoch vozovky, čo na mnohých uliciach v meste spôsobuje nedostatočnú priechodnosť a kolízne situácie pre  účastníkov cestnej premávky. 

Zákon o cestnej premávke hovorí, že pri státí na ceste s obojsmernou premávkou  musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na ceste s jednosmernou premávkou  jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre.

Mestská polícia v Pezinku zaznamenáva opakované porušenia zákona na viacerých uliciach v meste. „Ide o situácie, ktoré v zmysle zákona musíme riešiť. Chceme pôsobiť  preventívne, no sme pripravení pristúpiť v prípade opakovaných porušení aj k prísnejšiemu spôsobu riešenia,“ povedal náčelník Mestskej polície Pezinok Igor Schwarz. Teda aj k ukladaniu pokút. 

Dostatočnú šírku vozovky je dôležité zachovávať nielen pre prejazd vozidiel obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj pre prejazd záchranných zložiek. Preto bude mestská polícia vykonávať kontrolu vo zvýšenej miere. Za porušenie hrozí bloková pokuta vo výške 50 eur, v prípade uplatnenia inštitútu  objektívnej zodpovednosti  je zákonom stanovená pokuta až 78 eur.