modernizacia-telocvicne-na-zakladnej-skole-na-karloveskej-61

Modernizácia telocvične na Základnej škole na Karloveskej 61

Základná škola na Karloveskej ulici 61 má dôvod na radosť a teší sa na budúcnosť. Plánuje totiž rozsiahlu modernizáciu svojej telocvične, ktorá zahrňuje viacero zlepšení.

Jedným z hlavných bodov tejto modernizácie je nová strecha, ktorá bude chrániť telocvičňu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Okrem toho sa telocvične dostane aj zateplená fasáda, čo pomôže udržiavať príjemnú teplotu vnútri. Škola plánuje aj výmenu palubovky, takže žiaci budú môcť športovať na ešte lepšom povrchu.

Ďalším dôležitým bodom renovácie sú nové šatne, toalety a umyvárne, ktoré budú poskytovať pohodlie a komfort pri športových aktivitách. Aby bola športová časť ešte zaujímavejšia, bude vybudované aj vonkajšie volejbalové ihrisko a vonkajšia posilňovňa.

Karlovej Vsi sa podarilo získať dotáciu vo výške 493.038,84 eur z Fondu na podporu športu. Prípravná fáza sa začala odovzdaním staveniska, práce by mali byť hotové na jar 2024.

Sme šťastní, že sa nám podarilo pre túto školu získať pomoc zo štátneho Fondu na podporu športu značný objem finančných zdrojov, tak, aby sme po oprave strechy školy, vybudovaní multifunkčného ihriska, doskočiska, atletickej dráhy a moderného dopravného ihriska mohli pristúpiť k zásadnej rekonštrukcii telocvične a ďalších športovísk,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Trpezlivo, v dobrej spolupráci a komunikácii so zriaďovateľom školy a rodičmi našich žiakov, budeme očakávať nové, moderné priestory,“ poznamenáva riaditeľka školy Eva Horníková. Riaditeľka zároveň priznáva, že nový školský rok bude pre všetkých priestorovo náročný. Z obmedzení, ktoré si modernizácia vyžiada, vyplývajú aj organizačné zmeny vyučovacieho procesu. Žiaci i rodičia sú však o  ich informovaní.

Zdroj: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves