most-medzi-malackami-a-pernekom-sa-rekonstruuje

Most medzi Malackami a Pernekom sa rekonštruuje

Vodiči musia od dnešného dňa, teda 30. 5. 2024, zvýšiť pozornosť pri prejazde úsekom, kde sa nachádza most č. II_503-020A – M1795. Ide o most cez potok medzi Malackami a obcou Pernek, ktorý začína župný správca komunikácií ciest II. a III. triedy rekonštruovať. Práce budú zamerané na výmenu celej nosnej konštrukcie. Búracie práce sa budú realizovať v polovičnom profile.  Súčasťou je aj výmena mostných záverov, vozovky, zvodidiel a zábradlia. 

Keďže bude rekonštrukcia mosta  prebiehať v polovičnom profile, doprava bude umožnená pomocou riadenej svetelnej signalizácie. Vďaka tomu nebude nutná obchádzková trasa. Avšak vodiči sa musia pripraviť na možné lokálne zdržanie. Predpokladaný čas trvania stavby je osem mesiacov.