na-koncorocne-podujatie-s nazvom-ucitelska-kapustnica-zavitala-takmer-tisicka-pedagogov-zupnych-strednych-skol 

Na koncoročné podujatie s názvom Učiteľská kapustnica zavítala takmer tisícka pedagógov župných stredných škôl 

Už po štvrtý raz zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podujatie pre zamestnancov svojich škôl s názvom Učiteľská kapustnica 2023. Opäť sa konala na Strednej odbornej škole technológií a remesiel na Ivanskej ceste v zrekonštruovaných priestoroch Centra odborného vzdelávania a prípravy,  kam zavítala takmer tisícka pedagógov.

„S tradíciou Učiteľskej kapustnice sme začali v roku 2018 a plánujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti. Je to aj istá forma odmeny, aby sa odreagovali, zabavili a stretli sa aj s kolegami z iných škôl. Učiteľom patrí veľké poďakovanie za to, že sa dennodenne venujú  deťom a dávajú im nielen vedomosti, ale aj kus seba. Rovnako im ukazujú cestu, ktorou sa môžu vo svojom živote uberať,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Školstvo je pre Bratislavskú župu prioritou. Preto sa v uplynulých rokoch sústredila na modernizáciu stredného odborného školstva a zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. Zároveň významne investoval do modernizácie materiálno-technologického vybavenia učební a spustil tiež komplexné rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy.

„Veľmi sa teším, že si podujatie Učiteľská kapustnica získalo obľubu a hlási sa stále viac učiteľov. Aj takto oceňujeme odborné a ľudské kvality našich učiteľov,“ dodala riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Jana Zápalová.