na-kysuckej-v-senci-je-pripravenych-5-novych-tried-pre-118-ziakov

Na Kysuckej v Senci je pripravených 5 nových tried pre 118 žiakov

Vedenie mesta, zástupcovia útvaru školstva a športu a ZŠ Tajovského dnes prevzali zrekonštruované priestory 4. poschodia Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania. Mesto ich na 2 roky prenajalo od Bratislavského samosprávneho kraja.

Vzniklo tu 5 tried pre maximálne 118 detí. Tieto priestory budú elokovaným pracoviskom Základnej školy Tajovského v Senci.

Triedy a ostatné priestory sa už dnes plnia nábytkom a ostatným zariadením, aby boli pripravené na začiatok školského roka 2023/2024.

Zdroj: Senec.sk