na-stavbe-elektrickovej-trate-v-petrzalke-sa-nasla-protitankova-stena-z-ii.-svetovej-vojny

Na stavbe električkovej trate v Petržalke sa našla protitanková stena z II. svetovej vojny

Stena na Jantárovej ulici je prvou vojenskou pamiatkou v Petržalke, ktorú mesto zaradilo medzi pamätihodnosti celomestského významu.

Betónový múrik s vyčnievajúcim železom na sídlisku v Petržalke ostával dlhé roky nepovšimnutý. Výkopové práce počas stavby električkovej trate však odhalili aj zasypanú časť objektu. Protitankovú stenu dnes môžeme obdivovať v celej svojej veľkosti. Je približne meter široká a päť metrov dlhá. Nachádza sa vedľa autobusovej zastávky Šintavská.

Pozrite si video:

Pár faktov z histórie

Bratislava bola jednou z pevností v línii budovanej od hraníc Poľska až po Slovinsko. Mala slúžiť na to, aby sa sovietske vojská nedostali do Rakúska. Avšak Nemci túto líniu nedokázali obsadiť dostatočne početným vojskom.

Práve v tomto období sa budovali protitankové steny a kopali sa zákopy. Nemecku však dochádzali zásoby aj prostriedky. Preto je betón, z ktorého je stena postavená, dosť nekvalitný a hrubozrnný, keďže Nemci mali málo cementu aj železa.

Sovietske vojská vpadli do Petržalky večer 4. apríla 1945, keď sa už schyľovalo ku koncu vojny. Ich výpad smeroval z oblasti Draždiaku. Prvou bariérou v postupe bola protitanková stena. Na nepriateľov, ktorí v nej striehli, udreli húfnicou ISU-122 a ľahšie obrneným vozidlom, po ktorom zostala jediná stopa – šrapnel zapichnutý do panciera strieľne zo zadnej strany. Vozidlo muselo ísť teda z opačnej strany ako húfnica.

Podarí sa vojenskú pamiatku zachrániť?

Keďže zmena trasy električkovej trate v tejto lokalite nebola možná, hlavné mesto sa rozhodlo zachrániť pamätihodnosť formou jej presunu. Termín presunu protitankovej steny do novej polohy ešte nie je známy. Aktuálne je obnažená a na základe zistenia rozmerov a po obhliadke skutkového stavu protitankovej steny treba vypracovať technologický postup, ktorý sa bude následne schvaľovať.

Zdroj: Hlavné mesto SR, Petržalský okrášľovací spolok, Mestský ústav ochrany pamiatok