najlepsi-studenti-si-zmerali-sily-na-celostatnej-prehliadke-prac-stredoskolskej-odbornej-cinnosti

Najlepší študenti si zmerali sily na celoštátnej prehliadke prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 23. – 26. 4. 2024 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre uskutočnil už 46. ročník celoštátnej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky – Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. V sedemnástich kategóriách si zmeralo sily 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska. Účastníkmi boli víťazi jednotlivých krajských kôl, ktorých práce boli spomedzi konkurencie spolužiakov najlepšie. Medzi prácami sa vyskytlo množstvo zaujímavých projektov. Ocenenie získali študenti, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach v jednotlivých kategóriách. Z Bratislavského samosprávneho kraja získali ocenenie nasledovní študenti:

Marek Kocian, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava s prácou Prevencia a liečba zvápenatenia včelieho plodu pomocou látok prírodného pôvodu obsiahnutých v esenciálnych olejoch. Druhé miesto v súťažnom odbore: 03 Chémia, potravinárstvo.

Karolína Emília Kútniková, Gymnázium, L. Sáru 1, Bratislava s prácou Problém výskytu baktérie Legionella v distribučnom systéme pitných vôd. Štvrté miesto v súťažnom odbore: 04 Biológia.

Filip Eliašik, SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava s prácou Teplovzdušný solárny ohrev – výrobok. Štvrté miesto v súťažnom odbore: 05 Životné prostredie, geografia, geológia. 

Jakub Šauša, SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava s prácou Simulátor logických obvodov. Prvé miesto v súťažnom odbore: 11 Informatika.

Timea Klopčeková, Šimon Andrejčák, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava s prácou Bezkontaktné vizitky Benly ako kľúč k efektívnejšiemu networkingu. Prvé miesto v súťažnom odbore: 15 Ekonomika a riadenie.