nemale-uspechy-ziakov-zo-strecnianskej

Nemalé úspechy žiakov zo Strečnianskej

Olympiáda nie je len športové podujatie. Ale je to aj druh školskej odbornej súťaže žiakov a študentov v rôznych oblastiach. Jednej takejto olympiády sa zúčastnili aj žiačky Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava. Druháčky Sarah Hamarová a Tamara Krajčovičová vycestovali do susednej Českej republiky, kde sa 27. apríla 2023 na pôde SZŠ a VOŠZ Šumperk konal 8. ročník Olympiády v Klinickej propedeutike. Cieľom bolo odovzdať zaujímavé poznatky, ktoré sa žiaci naučili počas doterajšieho štúdia. Na Olympiáde odznelo osem prezentácii žiakov českých zdravotníckych škôl a jedna slovenská prezentácia, čo dodalo súťaži medzinárodný rozmer. Každá dvojica prezentujúcich si pripravila tému, ktorá im bola blízka a výnimočná. Porota hodnotila formu a štylizáciu spracovania, obsah a odbornosť témy, spôsob prezentácie a komunikáciu. Naša dvojica žiačok pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Zuzany Schmidtovej, PhD. získala hneď dve prvé miesta – 1. miesto udelené študentskou porotou a 1. miesto udelené odbornou porotou, ktorú tvorilo osem odborných učiteliek a jedna vedúca sestra z Nemocnice Šumperk a.s. Naše výherkyne sa tešia z neoceniteľnej skúsenosti, ktorú získali v prezentovaní pred auditóriom českých študentov a odborných učiteliek.

INNOVATION CAMP je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorá podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja  prezentačné zručnosti. Organizátorom je nezisková organizácia JA Slovensko, ktorej vzdelávacie programy realizujeme aj na našej škole. Tento ročník bol organizovaný v spolupráci s partnermi Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávaní a podnikání v rámci  Erasmus+ projektu SEED.  25. apríla 2023 sa v Hoteli Color v Bratislave stretlo sto stredoškolákov z celého Slovenska. Počas dňa mali navrhnúť vzdelávaciu aktivitu, program alebo projekt, ktorý pomôže rozvíjať podnikavosť študentov. Ich úlohou bolo vybrať si konkrétny druh školy, špecifikovať jednu z troch základných oblastí EntreCompu, ktorá bude ďalej rozvíjaná. Idea návrhu mala byť kreatívna, inovačná, riešenie konkurencieschopné a ekonomicky efektívne. Medzi dvadsiatimi zúčastnenými slovenskými strednými školami bola Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava ako jediná zdravotnícka škola. Úspešne nás reprezentovali prváci Gleb Kashyk, Laura Lincmaierová, Skarleta Čičolová, Adriana Kovácsová, Monika Achbergerová zapojení  do programu JA Slovensko – ZRUČNOSTI PRE ÚSPECH, ktorý bol zameraný na rozvoj projektového vyučovania, ekonomického myslenia a prezentačných zručností, a to pod vedením učiteľky RNDr. Magdalény Hesskovej. Žiak Gleb Kashyk bol súčasťou víťazného tímu a získal tak 1. miesto v oblasti BUSINESSBOOST – čo bol projekt so zameraním na rozvoj podnikavosti vytvorením špeciálnej aplikácie s možnosťou získavania teoretických i praktických skúseností. Žiačka Laura Lincmaierová získala so svojím tímom 3. miesto v oblasti  PLAN B, v ktorom sa členovia tímu zamerali na rozvoj podnikavosti športovcov, aby mali aj po skončení športovej kariéry plán B.

A do tretice ďalší úspech. Boj o pohár víťaza začína prípravou na súťaž. Príležitosť zabojovať a ukázať, čo sa počas prípravy naučili mali 20. apríla 2023 tretiačky Viktória Suchánková, Sabína Kusová a Mariia Priadilia na V. ročníku regionálneho kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníka zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra v priestoroch SZŠ Trnava. Pre našu školu vybojovali strieborný pohár, pre seba radosť, úsmev a diplom. Ďalšou odmenou pre nich a ich odbornú učiteľku PhDr. Annu Faborovú je postup do celoštátneho kola tejto súťaže.