nove-vlaky-pre-zapadne-slovensko

Nové vlaky pre západné Slovensko

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok 15. 2. 2024 oficiálne spustila do prevádzky tri nové elektrické dvojposchodové vlakové súpravy. Jazdiť budú na frekventovaných tratiach západného Slovenska, z Bratislavy do Trenčína a do Nových Zámkov. Podľa slov generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu budú neskôr, po modernizácii príslušnej trate, jazdiť až do Žiliny.

Vlakové súpravy v hodnote približne 75 miliónov eur boli hradené z európskych fondov. „Majú až 560 miest na sedenie, sú elektrické, a teda ekologické. Sú plne klimatizované, majú wifi a miesta pre bicykle i kočíky. Treba povedať, že to nie sú prvé súpravy, ktoré sme zakúpili z európskych financií. V programovom období 2014 – 2020 sme nakúpili hlavne elektrické súpravy a rušne v celkovej výške až pol miliardy eur,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

Podľa generálneho riaditeľa ZSSK je kapacita nových vlakových súprav porovnateľná s najväčšími dopravnými lietadlami. „Je to 600 miest na sedenie a podobne, ako je to v diaľkovej doprave alebo aj v dopravných lietadlách, máme v nich aj prvú triedu, klimatizáciu, wifi, toalety, prebaľovacie kúty a tak ďalej,“ skonštatoval Helexa.

Zároveň pripomenul, že nové veľkokapacitné elektrické súpravy prispievajú k tomu, že ZSSK je v súčasnosti najväčším poskytovateľom elektromobility na Slovensku. „Ročne prepravíme okolo 70 miliónov ľudí, z toho je asi 50 miliónov cestujúcich, ktorých prepravujeme na elektrifikovaných tratiach. To je budúcnosť zelenej dopravy. Chceme, aby sa čím ďalej, tým viac ľudí na nás mohlo spoľahnúť, že ich dopravíme do miesta určenia bezpečne, včas a s komfortom,“ skonštatoval Helexa.

Nové vlakové súpravy od spoločnosti Stadler môžu jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Na to, aby ju mohli dosahovať v bežnej prevádzke, musia jazdiť po tratiach, ktoré sú v dobrom technickom stave. „Určite nielen vlaky sú dôležité, ale aj koľaje. Je pravdou, že Slovensko v tej rýchlosti zaostáva. Chceme sa priblížiť vyspelým európskym štátom, kde už je 160-kilometrová rýchlosť štandardom. Preto chceme zmodernizovať viaceré úseky a poskytnúť cestujúcim takúto vysokú rýchlosť. Z európskych fondov sme už modernizovali tri úseky, ktoré vedú od Bratislavy na Nové Zámky, Štúrovo až k hraniciam s Maďarskou republikou. Ďalej chceme pokračovať s modernizáciou železničných tratí smerom na Zvolen,“ doplnila Žiláková.

 • jednotky majú poschodové prevedenie,
 • z celkovo 611 miest na sedenie je 30 miest v 1. a 552 miest v 2. triede a 29 sklopných sedadiel,
 • disponujú moderným informačným systémom: akustický systém (vonkajší/vnútorný), vizuálny systém (čelné, bočné a interiérové LCD panely), Wi-Fi, kamerový systém, systém počítania cestujúcich,
 • sú prispôsobené pre prepravu imobilných cestujúcich, teda pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, zohľadnením technických špecifikácií interoperability (ďalej TSI PRM) – nástup do EJ, miesto pre doprovod, WC bunka – a taktiež disponujú prebaľovacím pultom pre kojencov. Všetky WC bunky (1x TSI PRM + 3x štandardné) sú s uzatvoreným vákuovým systémom a sú vybavené protimrazovou ochranou,
 • sú prispôsobené pre bezbariérový nástup z nástupišťa vo výške 550 mm nad temenom koľajnice, dvojica výsuvných schodíkov je vo všetkých nástupných dverách určená pre pohodlný nástup z nižšie položených nástupíšť od 250 mm nad temenom koľajnice,
 • nástupný priestor pre cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou na invalidnom vozíku je vybavený manuálnou skladacou rampou, ktorá je použiteľná pri nástupištiach vo výške 220 mm až po 550 mm nad temenom koľajnice,
 • sú klimatizované s priestorovým chladením/ohrevom (ohrev aj podlahový),
 • umožňujú prepravu minimálne 15 ks bicyklov (kombinácia držiakov a napínacích pásov),
 • možnosť viacčlenného riadenia minimálne dvoch EJ.

Železničná doprava je ekologickejšia forma dopravy v porovnaní s automobilmi alebo lietadlami, čo pomáha znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia. Železnice tiež ponúkajú efektívnejší a často pohodlnejší spôsob prepravy veľkého počtu ľudí, čím znižujú preťaženie na cestách a prispievajú k udržateľnejšej mobilite. Navyše, modernizácia a rozvoj železničnej siete môžu stimulovať hospodársky rast a vytvárať pracovné príležitosti.

 • Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť
 • celkový objem: 76 950 000 eur
 • oblasť nasadenia: Bratislava – Trenčín, Bratislava – Nové Zámky
 • podpis zmluvy a dodatku č. 1: 16. decembra 2021 a dodatku č. 2: 8. novembra 2023
 • ukončenie projektu: december 2023 (dodané sú 3 ks, posledný ks bude dodaný najneskôr do novembra 2024 z dôvodu nehodovej udalosti na skúšobnom okruhu VÚŽ)