novym-predsedom-zdruzenia-miest-a obci-malokarpatskeho-regionu-sa-stal-roman-macs,-primator-pezinka

Novým predsedom Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu sa stal Roman Mács, primátor Pezinka

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR) na svojom zasadnutí v piatok 19. apríla zvolilo doterajšieho podpredsedu združenia a primátora mesta Pezinok Romana Mácsa za nového predsedu. Vo funkcii tak nahradí doterajšieho predsedu, starostu obce Slovenský Grob a poslanca NR SR Štefana Gašparoviča, ktorý sa funkcie vzdal. Novou podpredsedníčkou sa stala Katarína Guldanová – starostka obce Doľany. Ďalším podpredsedom ZMOMR je František Kašický – starosta obce Častá.

Chcel by som sa poďakovať odchádzajúcemu predsedovi Štefanovi Gašparovičovi za všetko dobré, čo pre obyvateľov nášho mikroregiónu vykonal a aj jeho osobné angažovanie pri získavaní prostriedkov pre mestá a obce združené v ZMOMR,“ povedal primátor Mács. Zároveň prítomných informoval o tom, že sa budúcnosti bude zasadzovať za čo najlepšie sanovanie potrieb územia ZMOMR pri revízii Programu Slovensko v zmysle pravidiel a mechanizmov, ktoré sú nastavené v Rade partnerstva BSK, ale aj v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027.

Riaditeľ Odboru implementácie operačných programov programov BSK Peter Fúrik prítomných informoval o stave implementácie projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a obnoviteľných zdrojov energií a o zostatku disponibilných financií pre územie Malokarpatska. Zároveň prítomných starostov motivoval, aby projekty zamerané na energetiku, ktoré sú vo vysokom stupni prípravy predkladali do dopytovej výzvy, ktorú gestoruje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zasadnutie ZMOMR sa vyslovilo aj za prehĺbenie spolupráce a koordináciu  komunikácie smerom k vláde a parlamentu medzi Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska. Združenie zároveň schválilo svoje nominácie do súťaže Komunálny líder.