o-krasnej-neurcitosti-zivota-vypoveda-vystava-klientov-centra-socialnych-sluzieb-prof.-karola-matulaya-–-zobrazenia

O krásnej neurčitosti života vypovedá výstava klientov Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – zOBRAZenia

Pohľady za okno, na druhú stranu, spoza obločného rámu. Za oknom je park…Nové obzory, okolité prostredie, pohľady presahujúce za priestor štyroch stien a smerujúce akoby z okna tam von, na veci, ktoré nás obklopujú. Na stromy, domy, postavy. Tváre, ktoré chceme pochopiť, výrazy, ktoré chceme odčítať. Stromy, pod ktorými si chceme oddýchnuť, domy, v ktorých chceme bývať. Park, ktorým sa chceme prejsť. Pohyb je život, my chceme žiť. Žiť aj napriek ťažkému údelu, tvoriť aj napriek prekážkam.

Akryl, pastel, papier, drevo, plátna sú naše výrazové prostriedky, ktorými zachytávame svet. Sú to okná do našej duše, ktorá je parkom…

Renáta Frešová, Mgr. Michal Kralovič

Na prelome apríla a mája prebehlo v troch etapách spoločné stretnutie dvoch umelkýň – Silvie Petrovej a Victorie Jarošovej – s klientami CSSpKM. Stretnutie sprostredkovalo združenie Artem Gallery a PhDr. Ľuboslav Moza PhD, dlhoročný podporovateľ klientov s mentálnym znevýhodnením v umeleckej tvorbe.

Vzájomné umelecké prieniky, spočiatku nesmelé verbálne oťukávania, opatrné ohmatávania priestoru a následné výtvarné konfrontácie – nie však v negatívnej konotácii, ale v zmysle obojstranného predstavenia svojej tvorivosti. Dotyky, spojenia, obrazy, zobrazenia. Bubliny iných svetov, ktoré sa prelínajú alebo do seba len tak ťuknú.

Obrazy od ozajstných umelkýň pretvorené našimi umelcami – klientmi. Umenie sa stretlo s umením.

Ako tému sme zvolili interpretácie obrazov, ktorých autorkami boli práve výtvarníčky, naše hostky. Klienti nášho zariadenia tak mali možnosť skúsiť si tvorbu v priamom kontakte s autormi obrazov. Pri tvorbe sa porozprávali, vzájomne sa trochu spoznali, dámy mohli okúsiť ich spontánnosť a nestrojenosť. Obe výtvarníčky predstavili niečo zo svojej tvorby, naši umelci sa pokúsili čosi z toho zachytiť na papier. Skúsili pretransformovať ich obrazy cez svoj vnem, cez prizmu svojho sveta.

Naši klienti boli veľmi potešení, vždy majú zážitok zo stretnutia s novými ľuďmi.

Obom dámam patrí za odvahu prekročiť prah vlastného komfortu veľká vďaka.

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Obrazy klientov CSSpKM si môžete pozrieť na výstave v Sankt Vitus Kaffee, v Kostole sv. Víta v Rusovciach do 30.júna 2023.

Zdroj: Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých