o-regionalnych-otazkach-sa-ma-rozhodovat-na-urovni-samospravy

O regionálnych otázkach sa má rozhodovať na úrovni samosprávy

O rozvoji regiónov sa má rozhodovať na úrovni samosprávy, tvrdí to 84 percent respondentov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky o vnímaní samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy a zdravotníctva, ktorý predstavilo združenie samosprávnych krajov SK8.

Medzi prioritné oblasti rozvoja regiónov považujú respondenti zdravotnú starostlivosť, budovanie dopravnej infraštruktúry, služby pre seniorov, životné prostredie, ako aj vzdelávanie. Samotné investície v rámci finančnej pomoci z európskych zdrojov by mali smerovať do menej rozvinutých okresov, myslí si to 56 percent respondentov a do regiónov s vysokou nezamestnanosťou (52 percent respondentov).

Najväčšou výzvou pre samosprávy aj štát v oblasti dopravy je zvýšiť percento ľudí využívajúcich niektorú z foriem udržateľnej dopravy. Podľa výsledkov prieskumu, takmer polovica respondentov uviedla, že ich hlavným spôsobom dopravy je automobil. Len 17 percent respondentov uviedlo, že využíva verejnú dopravu a 66 percent opýtaných je ochotných zmeniť spôsob dopravy za ekologickejší. Pre respondentov je dôležité to, aby bola zabezpečená dostupnosť a nadväznosť spojení, kvalitná infraštruktúra a cena. Ide o atribúty, pri ktorých by boli respondenti ochotní zmeniť spôsob prepravy za environmentálne prijateľnejší.

Zdravotná starostlivosť dominuje medzi opýtanými ako najdôležitejšia oblasť pre rozvoj regiónov, uvádza to viac ako 90 percent respondentov. Spokojnosť s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v regiónoch vyjadrilo 55 percent opýtaných, pričom pri výbere lekára je pre ľudí dôležitá hlavne dobrá recenzia o lekárovi, ako aj dostatočná prax.

Prieskum realizovala Agentúra Median SK v období od 28. apríla až 6. mája na vzorke 1007 respondentov.

Zdroj: TASR