obchodna-akademia-a stredna-odborna-skola-podnikania-a sluzieb-sa-spoja.-v-pezinku-vznikne-nova-skola

Obchodná akadémia a Stredná odborná škola podnikania a služieb sa spoja. V Pezinku vznikne nová škola

Nová Spojená škola, ktorej súčasťou budú dve desiatky rokov fungujúce stredné odborné školy, a to Obchodná akadémia a Stredná odborná škola podnikania a služieb. Tie budú pod rovnakým názvom fungovať ako dve organizačné zložky novej školy. Obe ponúkajú uchádzačom o štúdium široké možnosti štúdia, po skončení ktorého nájdu na trhu práce uplatnenie v odbore.

Obchodná akadémia v Pezinku ponúka absolventom základných škôl dva 4-ročné študijné odbory s maturitou. Odbor obchodná akadémia je zameraný na prípravu mladých ľudí, ktorí budú schopní samostatného výkonu rôznych činností odborného ekonomického pracovníka. Počas štúdia získavajú znalosti z ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, makroekonómie, tovaroznalectva, hospodárskych výpočtov či obchodného práva.

Študijný odbor služby v cestovnom ruchu je určený pre tých, ktorí chcú nadobudnúť znalosti v oblasti technológie služieb cestovného ruchu, v sprievodcovských službách, manažmente, marketingu, ekonomike či geografii cestovného ruchu. Počas štúdia absolvujú viaceré odborné exkurzie na Slovensku i v zahraničí.

V oboch študijných odboroch žiaci absolvujú povinný anglický jazyk ako aj predmet manažment v anglickom jazyku. Ako druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť španielsky, ruský alebo nemecký jazyk. Maturitná skúška pozostáva zo slovenského a anglického jazyka, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky.

Žiaci majú možnosť už počas štúdia získavať praktické zručnosti v predmetoch zručnosti pre úspech, cvičná firma či aplikovaná ekonómia. Spolupracujeme s Junior Achievement Slovensko a od školského roka 2023/2024 sme súčasťou FinQ – programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry školy. Žiakom ponúkame už počas štúdia aj široké možnosti mimoškolských aktivít a priestor na rozvíjanie ich osobností. Opakovane sme získali od UNICEF-u titul Škola priateľská k deťom. Tí, ktorí majú záujem, môžu na sebe pracovať a získať titul DofE – Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

V prípade, že radi robíte niečo praktické a manuálne, máte radi dobré jedlo, príp. si chcete zarobiť už počas štúdia, je pre vás vhodnou voľbou vybrať si jeden z odborov Strednej odbornej školy podnikania a služieb. Práve tá otvára v budúcom školskom roku štyri 3-ročné učebné odbory, a to kuchár, čašník, pekár a kaderník.

Ako je to s možnosťou zarábania už počas štúdia? V odboroch kuchár a čašník ponúkame možnosť duálneho vzdelávania, v rámci ktorého spolupracujeme s Palace Art hotel Pezinok a kaštieľom Pálffy Svätý Jur. Naši žiaci absolvujú odbornú prax na prevádzkach v rámci nášho okresu a zároveň za ňu dostávajú každý mesiac aj finančnú odmenu. Často sa stáva, že žiaci pracujú na svojich prevádzkach aj mimo vyučovania ako brigádnici a po skončení školy ďalej ako zamestnanci. Žiačky v odbore kaderník získavajú praktické zručnosti buď na prevádzke alebo v našom školskom kaderníctve, ktoré je otvorené pre verejnosť. Postupne sa tak učia nielen svoje remeslo, ale získavajú aj predstavu o prevádzkovaní samotného kaderníctva.

Po skončení štúdia majú naši absolventi možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore podnikanie v remeslách a službách.

Obe školy sídlia na Myslenickej 1 v Pezinku. Odbornú prax absolvujú žiaci na ul. Komenského 29, v blízkosti ktorej sa nachádza aj naša Športová hala.

Všetky naše aktivity nájdete na našich webstránkach alebo Facebooku či Instagrame. Ak ste nestihli naše Dni otvorených dverí, nič sa nedeje. Napíšte nám na sekretariat@oapk.sk alebo info@soskompk.sk  a my si s vami radi dohodneme termín individuálnej prehliadky školy, počas ktorej odpovieme na všetky vaše otázky.

Web SOŠ podnikania a služieb  

Web OAPK