obec-casta-rozsirila-kapacity-pre-skolkarov-a-skolakov

Obec Častá rozšírila kapacity pre škôlkarov a školákov

Častá je jednou z obcí Bratislavského kraja, ktorú trápil nedostatok miest v zariadeniach pre školákov a škôlkarov. Materská škola (MŠ) má aktuálne dve nové triedy a šesť bolo vybudovaných na základnej škole (ZŠ). Obec na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení získala dokopy 5 miliónov eur Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„S nedostatkom kapacít v škôlkach a školách bojujú desiatky obcí, miest aj mestských častí Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Dôvodom je ich intenzívny rozvoj a najmä migrácia do kraja na úrovni 8.000 obyvateľov ročne. V materských školách ešte donedávna chýbalo 2500 miest  a na základných školách až 9000 miest. V Bruseli sme preto pre naše mestá a obce vybojovali eurofondy, vďaka čomu sme znížili tento deficit na polovicu,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z príkladom je obec Častá, kde sa prístavbou budovy MŠ vytvorili 2 nové triedy s celkovou podporou 1,7 milióna eur. Súčasťou bola aj úprava areálu škôlky – detské a dopravné ihrisko, materiálno-technické vybavenie či bezbariérovosť a zelené prvky ako dažďová záhrada, zelená stena a výsadba v areáli.

Vďaka podpore z IROPu vo výške 2,6 milióna eur boli zároveň rozšírené aj priestorové kapacity ZŠ Častá a to nadstavbou a rekonštrukciou budovy a jej vybraných stavebných objektov. Vytvorilo sa tak 6 nových kmeňových tried, zborovňa a kabinety. Súčasne sa zrekonštruovala a rozšírila aj kuchyňa a jedáleň. Zrevitalizované boli aj športoviská, pribudol výťah a bezbariérové prvky. V rámci projektu bol poskytnutý aj dodatočný príspevok 200 tisíc eur na vykompenzovanie nárastov cien služieb a materiálov.

Celkovo získala župa na materské školy 35 miliónov eur, z ktorých bolo podporených 29 projektov. Na základné školy bolo alokovaných 63 miliónov a podporených 26 projektov. Všetky boli ukončené do konca roku 2023.