obec-senkvice-upozornuje-na-zmenu-v-organizacii-dopravy-pred-zakladnou-skolou

Obec Šenkvice upozorňuje na zmenu v organizácii dopravy pred základnou školou

V týchto dňoch bola pri základnej škole vykonaná zmena v organizácii dopravy a to odstránením dodatkovej tabule s časovým obmedzením. Touto zmenou na uvedenom úseku cesty pred základnou školou platí ZÁKAZ ZASTAVENIA a to v oboch smeroch.

Zmena v organizácii dopravy bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, predchádzania dopravným kolíziám a zabránenia neželaného státia a parkovania vozidiel na ceste v danom úseku, kde stojace vozidlá vytvárajú prekážku v plynulosti cestnej premávky a bránia chodcom (najmä žiakom v ranných hodinách) v bezpečnom prechádzaní pri základnej škole.

Dôrazne upozorňujeme motoristov, aby nové dopravné značenie rešpektovali!

Na privezenie a vyloženie detí môžete využiť parkovisko za kostolom na Vinohradskej ulici, Kostolnej ulici, pri zdravotnom stredisku, prípadne priestranstvo vedľa Kultúrneho a informačného strediska, či pred kostolom na Chorvátskej ulici, odkiaľ je to do školy už iba kúsok.

Zdroj: Senkvice.eu