obec-tomasov-ma-viac-miest-na-zakladnej-a-materskej-skole.-vzniklo-tu-aj-rehabilitacne-stredisko

Obec Tomášov má viac miest na základnej a materskej škole. Vzniklo tu aj rehabilitačné stredisko

Neustály a rýchly rozvoj miest a obcí a najmä migrácia do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na úrovni 8.000 obyvateľov ročne spôsobili tlak na infraštruktúru a služby. Z tohto dôvodu začali mestá a obce trápiť nedostatočné kapacity na základných, ale aj v materských školách. 

„V kraji chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách. Bratislavskému kraju sa podarilo v Bruseli vybojovať 63 miliónov pre túto aktivitu. Bol to obrovský úspech, nakoľko dovtedy nebol náš kraj oprávnený na tieto veci čerpať európske peniaze. Celkovo bolo podporených 26 projektov, ktoré budú ukončené do konca roku 2023. Nimi sa zasanuje viac ako polovica z chýbajúcich kapacít,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Potrebu nových kapacít najviac pociťovali okres Senec spolu s vybranými mestskými časťami Bratislavy. Jednou z obcí bol aj Tomášov, ktorý na základe pripravených projektov zvýšil kapacitu základnej školy a to nadstavbou 3. poschodia v celkovej hodnote 2,4 milióna eur. Vzniklo tak šesť kmeňových tried, ale aj priestory pre učiteľov. Rovnako sa uskutočnila výstavba novej budovy jedálne s kuchyňou v areáli školy, ktorá slúži aj pre materskú školu.

Zároveň obec Tomášov vybudovala aj novostavbu materskej školy v hodnote 2,1 milióna eur. Vznikla nadstavbou a prístavbou budovy jedálne a kuchyne v objekte školy, kde sa vytvorili 133 nových miest pre deti. Súčasťou je aj materiálno-technické vybavenie a nové detské ihrisko spolu s úpravou areálu. 

V kraji sa aktuálne na zvýšenie počtu miest v materských školách realizuje 29 projektov za 36 miliónov eur. Všetky budú ukončené do konca 2023.

„Obec Tomášov je dobrým príkladom prepojenia projektov. V jednom areáli vďaka financovaniu IROP získala nové kapacity pre základnú a materskú školu spolu s novou kuchyňou a jedálňou. Do infraštruktúry vzdelávania tak v krátkom čase išlo 4,5 milióna eur. Zároveň aj ďalší projekt rehabilitačného strediska dopĺňa chýbajúcu infraštruktúru sociálnych služieb. Eurofondy tak obci pomohli v rozsahu investícií, ktoré by si z vlastných zdrojov určite nevedela realizovať,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Projekt rehabilitačného strediska v hodnote 800 tisíc eur zahŕňa obnovu budovy a prístavbu, vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a materiálno-technické vybavenie. Slúžiť bude na sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, čo vyplynulo z narastajúceho počtu detí s pervazívnou vývinovou poruchou a inými ťažkými zdravotnými postihnutiami.

Kompletný fotoalbum si môžete pozrieť kliknutím na TENTO ODKAZ.