obec-velke-levare-ide-budovat-kanalizaciu-a-vodovod

Obec Veľké Leváre ide budovať kanalizáciu a vodovod

Slovenská agentúra životného prostredia odobrila výsledok verejného obstarávania a obec Veľké Leváre začať realizovať projekt financovaný z fondov EÚ v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Združenie obcí Enviropark Pomoravie.

V rámci projektu bude dobudovaná kanalizácia vo Veľkých Levároch, kanalizácia a vodovod v Malých Levároch a rozšírená čistiareň odpadových vôd v Gajaroch. K dispozícii je balík 14,35 mil. EUR. Ide o výsledok mnohomesačnej koordinovanej spolupráce členských obcí Združenia obcí Enviropark Pomoravie.

Kto je zhotoviteľom?

Generálnym dodávateľom stavebných prác na projekte kanalizácie je spoločnosť Metrostav a.s. Čistiareň odpadových vôd bude stavať spoločnosť DAG Slovakia s.r.o.

Na ktorých uliciach sa vo Veľkých Levároch bude budovať kanalizácia?

Kanalizácia bude budovaná na uliciach: 
 – Boskovičova, Pekná, Slnečná, M.Benku, Vinohradnícka, K jazeru, Pri cintoríne, Riadok;
 – Zámočnícka, SNP, Habánsky dvor, Výmol, Krivá, Štefánikova, 
 – Na brehu, Pinelova, Komenského, Školská, Pekárska, Hollého, Maliarikova, Gaštanová, Kukučínova, Hviezdoslavova, Krátka, Nádražná, Rudavná, Kadlečíkova, Jurkovičova, Hlinisko, Štúrova, Tichá,
 – Podjavorinskej, Mládežnícka, 1.mája, Športová, Pri ihrisku.

Celkovo sa vo Veľkých Levároch vybuduje 11,5 kilometra kanalizácie a osem prečerpávacích staníc.

Kedy sa začnú stavebné práce?

Prvý výkop sa predpokladá v polovici júla. Informácie o prácach na jednotlivých uliciach budú obyvateľom oznamované vždy v predstihu cez obecné médiá. Práce budú prebiehať vo viacerých lokalitách naraz.

Ako to bude s prípojkami?  

Prípojky budú realizované v rámci projektu po hranicu pozemku rodinného domu. Konkrétne umiestnenie prípojok bude riešené pri výstavbe. Pripájanie domácností na kanalizáciu sa bude realizovať až po vybudovaní celej kanalizácie a sprevádzkovaní prečerpávacích staníc. Celková doba výstavby je naplánovaná na 9 mesiacov.

Stavba prinesie obmedzenia

Výstavba kanalizácie sa dotkne celej obce. Čakajú nás rozkopané cesty, sklady materiálov, čiastočné dopravné uzávery. Na vybudovanie kanalizácie sme čakali roky. Všetky ťažkosti a obmedzenia budeme musieť vydržať. Prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.

Zdroj: Levare.sk