obec-velke-levare-zatepluje-zakladnu-skolu,-budova-dostava-novu-tvar

Obec Veľké Leváre zatepľuje základnú školu, budova dostáva novú tvár

Už druhý mesiac prebiehajú na budove základnej školy stavebné práce na zatepľovaní budovy a výmene okien a dverí. Doteraz sa pracovalo predovšetkým na fasádach átria a východného čela budovy. Aktuálne už pracujeme aj na severnej a západnej fasáde pavilónu druhého stupňa ZŠ.

Okná a dvere by mali byť vymenené do začiatku školského roka, práce na fasádach budú ukončené v septembri. Súčasťou zatepľovania budovy je aj výmena parapetov, oplechovania strešnej atiky a tiež výmena bleskozvodov.

Projekt prinesie škole úsporu energií, vyšší tepelný komfort, pomôže odstrániť problémy so zatekaním a tiež spríjemní pohľad na ošarpanú budovy školy. Nová tvár budovy sa už priebežne ukazuje verejnosti.  

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu.

Zdroj: Levare.sk