ocenenie-v-socialnej-oblasti:-alica-plevova

Ocenenie v sociálnej oblasti: Alica Plevová

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Pani Alica Plevová predstavuje vzor odbornosti, obetavosti a lásky vo svojom povolaní sestry v sociálnych službách, ktorému sa venuje od roku 2001. S neochvejným odhodlaním a profesionálnym prístupom poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť a podporu klientom, dbajúc pritom o ich zdravotné, sociálne a osobné potreby. Jej zanietenie pre prácu prevyšuje bežné očakávania, čo dokazuje jej neustále vzdelávanie a participácia na odborných seminároch, často aj vo svojom voľnom čase.

„človek som, pre ľudí musím žiť.“

Pani Plevová vníma prácu sestry nielen ako profesiu, ale ako poslanie. S láskou a veľkou trpezlivosťou pomáha klientom Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni zotrvávať v duševnej pohode, podporuje ich nezávislosť a záujmové aktivity. Vyniká schopnosťou byť vynikajúcim poslucháčom a radcom, čo ju robí dôveryhodnou a váženou osobou medzi klientmi. Jej empatický prístup a schopnosť vcítiť sa do potrieb a nálad klientov je neoceniteľný.

Jej profesionálny prístup má blahodarný vplyv nielen na klientov, ale aj na jej kolegyne, ktorým je ochotnou mentorkou a oporou. V období pandémie COVID-19 predstavovala neoceniteľnú podporu, ukázala mimoriadnu odolnosť a pružnosť voči výzvam, ktoré toto obdobie prinieslo.

Mimo svojich pracovných povinností je pani Plevová vzornou matkou a starou mamou, čo svedčí o jej schopnosti preniesť lásku a starostlivosť aj do osobného života. Jej vysoko profesionálne nasadenie a pozitívny vplyv na okolie si zaslúži uznanie a ocenenie.

Ocenenie v sociálnej oblasti je vhodným uznaním pre pani Alicu Plevovú za jej výnimočný prínos a celoživotný záväzok voči starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej práca a prístup predstavujú inšpiráciu pre súčasných aj budúcich profesionálov v sociálnych službách, ako aj hmatateľný prínos pre komunitu, ktorú obsluhuje. Ocenenie by tak bolo nielen poctou pre jej profesionálne úspechy, ale aj verejným uznaním jej obetavosti, empatie a neustálej podpory tých, ktorí ju najviac potrebujú.