ocenenie-v-socialnej-oblasti:-katarina-schugerlova

Ocenenie v sociálnej oblasti: Katarína Schügerlová

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

V srdci Sibírky, malebného miesta, ktoré je domovom pre mnohých ľudí s telesným a mentálnym znevýhodnením, sa už viac ako tri dekády nachádza neoceniteľná osobnosť. Je ňou Katarína Schügerlová, žena, ktorá svoj život zasvätila pomoci druhým. Ako sestra v tejto komunite vykonáva svoje povolanie s láskou a nadšením už neuveriteľných 33 rokov.

Katka, ako ju obyvatelia Sibírky často láskavo oslovujú, je synonymom pre profesionalitu a empatiu. Jej schopnosť rýchlo reagovať na požiadavky, prispôsobiť sa zmenám a bez problémov znášať stresové situácie je obdivuhodná. V každodennej práci sa stretáva s výzvami, ktoré by mnohých odradili, no ona ich prijíma s otvorenou náručou a úsmevom na tvári.

„ČOKOĽVEK ROBÍTE, ROBTE TO DOBRE.“

Prístup pani Schügerlovej k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti je neobyčajný. Každého prijímateľa, ako aj jeho rodinu, vníma s hlbokým pochopením a empatiou. Jej prístup je založený na individuálnom a profesionálnom základe, čo vytvára prostredie plné dôvery a bezpečia. Nie je nezvyčajné vidieť ju, ako poskytuje nie len odbornú starostlivosť, ale aj povzbudenie, úsmev, či pohladenie. Tieto malé gestá láskavosti majú obrovský význam pre tých, ktorí sa ocitnú v situácii, keď je každá forma podpory neoceniteľná.

Jej mimoriadne empatický a ústretový prístup je v komunite veľmi oceňovaný. Katka je neodmysliteľným tímovým hráčom Sibírky, čo znamená, že jej prínos prechádza ďaleko za hranice jej práce. Vytvára mosty medzi ľuďmi, pomáha budovať silné vzťahy a podporuje pozitívnu atmosféru v celom zariadení.