ocenenie-v-socialnej-oblasti:-maria-gersicova

Ocenenie v sociálnej oblasti: Mária Geršicová

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Mária Geršicová, obetavá opatrovateľka, si za svoje sedemročné pôsobenie v Centre sociálnych služieb Javorinská vybudovala pevnú pozíciu a získala si srdcia prijímateľov aj kolegov. Jej empatický prístup, trpezlivosť a snaha vytvoriť prijímateľom prostredie plné rešpektu a pocitu spolupatričnosti ju odlišujú a robia z nej neoceniteľnú osobnosť sociálnej oblasti.

„keď prestaneš očakávať, že ľudia sú dokonalí, budeš ich mať rád takých, akí sú“

Srdcom pre prijímateľov

Prijímatelia pani Geršicovú vnímajú ako neustálu oporu, ktorá je tu pre nich za každých okolností. Teší sa s nimi z ich úspechov a radostí, a keď je treba, vypočuje si malé aj veľké starosti každého prijímateľa. Pani Geršicová vytvára okolo seba atmosféru rešpektu a spolupatričnosti, vďaka ktorej sa prijímatelia cítia ako súčasť malej, ale súdržnej komunity.

Skupina šikovných rúk a skvelé prostredie

Pani Majka sa aktívne zapája do skrášľovania prostredia na prevádzke Lubinská, kde žijú prijímatelia sociálnych služieb. Vždy dbá na to, aby bolo oblečenie prijímateľov čisté a ak sa niekde nájde dierka, hneď ju zašije. Je súčasťou skupiny „Šikovných rúk“, kde prijímatelia tkajú tašky a koberčeky, ktoré potom ponúkajú na rôznych podujatiach. Pani Geršicová im pri tejto tvorbe ochotne pomáha a motivuje ich k ďalšej práci.

Pocta a uznanie

Ocenenie, ktoré pani Majka Geršicová dostala, je zaslúženým uznaním za jej neúnavnú prácu a oddanosť prijímateľom sociálnych služieb. Je príkladom toho, ako láska k práci a empatia môžu zlepšiť životy ľudí a vytvoriť pozitívne a súdržné prostredie. Za všetko, čo pre prijímateľov a kolegov robí, jej patrí naša úprimná vďaka a obdiv.