ocenenie-v-socialnej-oblasti:-maria-kovacova

Ocenenie v sociálnej oblasti: Mária Kováčová

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Mária Kováčová pracuje v Domove sociálnych služieb pre dospelých Báhoň od roku 2004 na pozícii účtovníčky a majetkárky. Pani Kováčová je príkladom nevídaného záväzku a dôslednosti. Od začiatku svojho pôsobenia nevynechala ani nezmeškala ani jedinú uzávierku, pričom všetky odovzdala včas a bez chýb. Toto nemalé úsilie vyžaduje neustále sledovanie nových postupov, zmien zákonov a pravidelné vzdelávanie sa. Pani Kováčová si overuje správnosť účtovných postupov nie len s kolegyňami z iných zariadení, ale aj s pracovníčkami učtárne Bratislavského samosprávneho kraja, čím posilňuje spoluprácu a vzájomnú podporu medzi profesionálmi v oblasti.

Jej ochota pomáhať a poskytovať poradenstvo prekračuje hranice jej zariadenia. Často jej volajú kolegyne z iných zariadení, aby konzultovali účtovné postupy alebo nastavenie v účtovnom softvéri. Pani Kováčová je vždy pripravená pomôcť, či už poskytnutím rady alebo dôkladným naštudovaním problému.

„nájdi radosť aj v celkom byčajných veciach.“

Pani Kováčová kladie veľký dôraz na detail a presnosť vo svojej práci. Vyžaduje, aby boli všetky účtovné doklady dôkladne vyplnené so všetkými náležitosťami, čo môže občas vyvolávať frustráciu. Avšak jej kolegovia nakoniec uznávajú, že jej prísny prístup k práci bol správny a v záujme správneho fungovania celého zariadenia.

Pani Kováčová je však viac ako len vynikajúca účtovníčka. Jej empatia a láska k práci sa odrážajú v každom stretnutí s klientmi, kde je vždy pripravená ponúknuť úsmev, milé slovo alebo povzbudenie. Toto ocenenie je uznáním jej tvrdej práce, profesionality a ľudskosti, ktoré prinesla do svojej práce a komunity. Pani Kováčová je skutočným príkladom toho, ako jednotlivec môže pozitívne ovplyvniť životy okolo seba a prispieť k lepšiemu fungovaniu sociálnej sféry.