ocenenie-v-socialnej-oblasti:-pani-natalia-–-29-rokov-oddanosti-vo-zariadeni-gaudeamus-–-zkr

Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Natália – 29 rokov oddanosti vo Zariadení Gaudeamus – ZKR

V zariadení Gaudeamus – Zariadenie komunitnej rehabilitácie (ZKR) sa nachádza jedna z tých osobností, ktorá svojou oddanosťou a obetavosťou tvorí jadro kolektívu už neuveriteľných 29 rokov. Pani Natália, ktorá zastáva pozíciu kuchárky, je skutočnou oporou tímu a zároveň príkladom zodpovedného prístupu k práci.

Od roku 1994 pani Natália dennodenne preukazuje svoj zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností. Jej obetavosť a ústretovosť ku kolegom sú vynikajúce a vždy je pripravená poskytnúť pomoc a poradiť v každej situácii, často aj nad rámec svojich povinností.

„KAŽDÁ PRÁCA VYKONANÁ S RADOSŤOU JE ŠŤASTÍM A KEĎ JU ROBÍME AJ S LÁSKOU, NIET VÄČŠIEHO ŠŤASTIA NA SVETE“

Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Natália - 29 rokov oddanosti vo Zariadení Gaudeamus - ZKR
Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Natália – 29 rokov oddanosti vo Zariadení Gaudeamus – ZKR

Aj napriek fyzicky náročnej práci v sťažených podmienkach pani Natália nestráca nasadenie a úsmev. Dennodenným zadosťučinením sú spokojní klienti, ktorí odnášajú prázdne taniere a vyjadrujú svoju vďačnosť za chutné jedlá, ktoré im pani Natália s láskou pripravila.

Jej príbeh je príkladom skromnej, no neoceniteľnej práce, ktorá tvorí základ pre pozitívnu atmosféru a spokojnosť v zariadení Gaudeamus – ZKR. Ľudia ako pani Natália sú piliermi každej pracovnej komunity a zaslúžia si náš obdiv a uznanie.