ocenenie-v-socialnej-oblasti:-reziserka-zivota-v-domove-socialnych-sluzieb-pre-dospelych-v-bahoni

Ocenenie v sociálnej oblasti: Režisérka života v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni

V priestoroch Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni pôsobí od roku 2009 pani Jana Chytilová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá je nielen kolegyňou, ale aj inšpiráciou pre všetkých okolo seba. Vydatá, matka dvoch synov, známa všetkým jednoducho ako Janka, je personifikáciou empatie a angažovanosti v oblasti sociálnych služieb.

Pani Chytilová hovorí o svojich klientkách ako o „jej ženičkách“, s ktorými vytvára prostredie plné porozumenia a spolupatričnosti. Jej prístup v práci je dynamický, nikdy neupadá do rutiny a stále hľadá spôsoby, ako obohatiť životy klientov.

„Režisérka“, ako ju láskavo volajú kolegovia, prináša pani Chytilová do života klientov DSS PD Báhoň čaro divadla a vystúpení. Či už ide o divadelné hry, spevácke čísla alebo tanečné predstavenia, jej kreatívne nápady prinášajú radostný oživujúci element do každodenného života zariadenia. Každý klient nachádza v jej predstaveniach svoje miesto a zažíva pocit úspechu a sebarealizácie pod jej vedením.

„KAŽDÝ DEŇ JE DŇOM NOVÝCH ZAČIATKOV, ZÁLEŽÍ LEN NA TEBE“

Neuveriteľná všímavosť, iniciatíva a zanietenosť pani Chytilovej je vzorom pre všetkých zamestnancov a vzbudzuje obdiv nielen medzi kolegami, ale aj v širšom sociálnom sektore.