ocenenie-v-socialnej-oblasti:-srdce-a-dusa-pracovnej-terapie-v-centre-socialnych-sluzieb-merema-v-modre

Ocenenie v sociálnej oblasti: Srdce a duša pracovnej terapie v Centre sociálnych služieb MEREMA v Modre

Od roku 1997 je meno Soňa Dobšovičová neoddeliteľne spojené s Centrom sociálnych služieb MEREMA v Modre. V rámci svojej pozície inštruktorky pracovnej terapie preukázala nevídanú odhodlanosť a empatiu, ktoré formovali životy mnohých klientov a definovali ducha zariadenia.

„ZÁKLADOM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU JE HUMOR A OPTIMIZMUS“

Soňa, ktorú jej „chlapci“, ako láskyplne nazýva svojich klientov, poznajú, si získala rešpekt a obdiv prostredníctvom svojho osobitého prístupu. Jej schopnosť motivovať klientov k pracovným činnostiam a voľnočasovým aktivitám prispela k ich osobnému rastu a skvalitneniu ich životov. Jej iniciatíva a ochota ísť nad rámec povinností prispeli k rozvoju a kráse zariadenia.

Spoľahlivosť, obetavosť a prístupnosť sú len niektoré z atribútov, ktoré Soňu charakterizujú. Jej nezameniteľný zmysel pre humor bol kľúčový pri prekonávaní ťažkých období, poskytujúc útechu nielen klientom, ale aj kolegom.

Vďaka Soninmu pozitívnemu prístupu a schopnosti vytvoriť harmonické prostredie, sa MEREMA Modra stala miestom porozumenia a vzájomnej podpory.

Za neúnavnú prácu, priateľskosť a nekonečnú empatiu, ktorú preukázala v priebehu rokov, patrí Soňe Dobšovičovej naša najhlbšia vďaka. Jej prínos pre MEREMA Modra je nenahraditeľný a jej dedičstvo bude pokračovať vo všetkých, ktorých životy tak výrazne ovplyvnila.