ocenenie-v-socialnej-oblasti:-tomas-hanak

Ocenenie v sociálnej oblasti: Tomáš Hanák

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

V tichých chodbách Domova sociálnych služieb Báhoň sa odohrávajú príbehy plné empatie, záujmu a nezištnej pomoci. Medzi týmito príbehmi vyniká jeden – príbeh Tomáša Hanáka, elektrikára a kuriča, ktorý svoju prácu v zariadení vykonáva už viac ako dve dekády. Jeho príbeh je oslavou profesionalizmu, ľudskosti a lásky k prírode.

Srdce na správnom mieste v Domove sociálnych služieb Báhoň

Tomáš, pôvodom z Trnavy, začal svoju cestu v Domove sociálnych služieb Báhoň v marci 2002, v mladom veku 21 rokov. Od prvých dní ho najviac nadchlo, že jeho pracovná náplň mu umožňuje priamo pomáhať ľuďom. V tom čase to boli najmä zrakovo postihnuté osoby, ktorým venoval svoj čas, pozornosť a otvorené srdce. Rád si s nimi vymieňal príbehy, vypočul ich starosti aj radosti. Táto bezprostredná možnosť pomoci mu dala hlbší zmysel práce, ktorý ho udržal v zariadení až do dnešných dní.

Výzvy a trpezlivosť

Práca v historickom kaštieli, ktorý je sídlom zariadenia, pre Tomáša znamenala aj technické výzvy, najmä v elektrotechnickom odbore. Všetky tieto úlohy zvládal s trpezlivosťou, zodpovednosťou a svedomitosťou, dokonca aj keď to znamenalo čeliť nečakaným problémom. Jeho prístup k práci, ktorá vyžaduje neustálu pozornosť a empatiu v prítomnosti klientov, je obdivuhodný.

„všetko, čo počujeme, je len názor, nie fakt. všetko, čo vidíme, je uhol pohľadu, nie pravda“

Záľuba v prírode a histórii

Tomášova láska k prírode a histórii sa prejavuje aj vo voľnom čase, keď sa s veľkou oddanosťou venuje udržiavaniu krásnej bylinkovej záhrady v areáli Domova. Tento osobný projekt, ktorý zahŕňa pestovanie bylín a kvetov, je len jednou z mnohých aktivít, ktoré Tomáš vykonáva aj vo svojom voľnom čase. Prispel tiež k renovácii historickej fontány a výsadbe veľkého záhonu drobného ovocia, čím skrášlil a oživil prostredie pre obyvateľov a návštevníkov kaštieľa.

Inšpirácia pre ostatných

Tomáš Hanák je živým príkladom toho, ako jednotlivec môže priniesť pozitívnu zmenu nielen prostredníctvom svojej profesie, ale aj prostredníctvom svojho postoja k životu, k ľuďom a k prírode. Jeho príbeh je inšpiráciou pre všetkých, ktorí hľadajú hlbší zmysel vo svojej práci a želajú si prispieť k lepšiemu svetu. Tomáš Hanák je dôkazom, že skutočná hodnota práce spočíva nielen v plnení úloh, ale aj v schopnosti pomáhať a prinášať radosť iným.