ocenenie-v-socialnej-oblasti:-tri-desatrocia-oddanosti-a-starostlivosti-v-gaudeamus-zkr

Ocenenie v sociálnej oblasti: Tri desaťročia oddanosti a starostlivosti v Gaudeamus-ZKR

Pani Ružena Kukučková, ktorá sa svojej práci venuje s nevídaným zápalom a profesionalitou, tento rok oslavuje 35 rokov pôsobenia v zariadení Gaudeamus-ZKR. Od svojho nástupu v auguste 1988, Ružena prešla rôznymi pracovnými pozíciami a zanechala nezmazateľnú stopu v srdciach tých, ktorým pomáhala.

Ruženina kariéra začala v materskej škôlke, kde sa okrem opatrovania detí zhostila aj úloh súvisiacich s praním a ďalšími pomocnými činnosťami. Jej schopnosť vnímať potreby detí a predaní sa ich starostlivosti ukázala jej prirodzené nadanie pre prácu v sociálnych službách.

„máločo tak dráždí ľudí ako usilovný človek“

V súčasnosti pani Kukučková zastáva pozíciu sanitárnej asistentky na oddelení bezodkladného prijatia. Jej práca je pre ňu poslaním a verejnou službou. Aj na tomto pracovisku sa vyznačuje vysokou mierou pracovitosti, zodpovednosti a dôslednosti, kde si klade za cieľ udržiavať poriadok a zabezpečovať, aby mali prijímatelia sociálnych služieb všetko, čo potrebujú.

Pani Kukučková za svoju dlhoročnú službu nedávno obdržala ocenenie a verejné poďakovanie, ktoré si bezpochyby zaslúži. Jej kariéra nie vždy pozostávala len zo slnečných dní; boli chvíle plné výziev a ťažkostí. Toto ocenenie je výrazom vďaky za nekonečnú oddanosť a odhodlanie, ktoré Ružena preukázala v službe iným.